Uponor
Uponor Infra & Quality Salmon Sotenäs AB

Samarbetsavtal undertecknat!

Uponor Infra Oy och Quality Salmon Sotenäs AB har undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete att planera och bygga det största cirkulärt hållbara industriområdet för landbaserade laxodlingar i Europa, lokaliserat utanför Kungshamn i Sotenäs kommun på Sveriges västkust

Ett samarbete mellan Uponor Infra och Quality Salmon Sotenäs AB


I inledningsskedet kommer Uponor Infra att förprojektera de marina intagsledningarna och markbaserade processvattenledningarna för hela anläggningen. När miljötillstånd och slutligt investeringsbeslut är på plats kommer Uponor Infra att detaljprojektera och installera samtliga ledningar för vatten- och processvattentransporter i ett område av 140 hektar.

När området är färdigutvecklat kommer Quality Salmon Industry Park att producera upp till 100 000 ton av Atlantlax per år. Processerna kommer att var helt enligt ett cirkulärekonomiskt perspektiv innehållande en foderfabrik, laxodling, slakteri, bearbetning samt tillvaratagande av restprodukter och vattenrening.

- “Vi ser fram emot att samarbeta med Quality Salmon för att skapa den största markbaserade och hållbara laxodlingen. Allt från marina intagsledningar till en omfattande lösning för vattenhantering; att möjliggöra för Quality Salmons avancerade återcirkulerande vattensystem att nå sin fulla potential”, säger Sebastian Bondestam, President, Uponor Infra.

- ”En investering på 17-20 miljarder kronor i en cirkulär industripark och att sikta på en framtida produktion av 100 000 ton lax per år visar vår höga ambitionsnivå ganska tydligt. Vi vill göra mer än bara marknadsföra produktionen av lax. Det är därför vi valde att samarbeta med Uponor Infra eftersom vi har en gemensam vision att hållbarhet och innovation är nyckelfaktorer för framgång och utveckling av Quality Salmon”, säger Roy W. Høiås, CEO på Lighthouse Finance AS.