Uponor

Välkommen till Urbanista Blogg där vi diskuterar utmaningen med hanteringen av vatten i de nordiska städerna. Från säker dricksvattendistribution och dagvattenhantering till att bygga hållbara stadsmiljöer. Urbanista Blogg baseras på Urbanista podcasts avsnitt. Detta avsnitt är en intervju med Natalia Rincón - medgrundare och CEO för CHAOS, ett AI fokuserat på plats prognoser för förbättring av livsmiljöer i städer.

Lyssna till hela den engelska intervjun

Stadsdesign baserad på data

Under detta samtal diskuterade vi ämnen som hållbar stadsutveckling och datastyrd stadsplanering.

- Vad är lokal intelligens? 
- Hur samlas data in för specifika områden i städer? 
- Är det möjligt att förutspå vädret i regioner baserat på data? 
- Är vår infrastruktur redo att möta klimatförändringarna? 
- CO2 utsläpp
Se hela den engelska intervjun!

Det har sagts mycket om smarta städer. Men hur kan vi göra datadrivna, men folkfokuserade, städer? Min gäst idag är expert på både data och stadsplanering. Vem är du och vad gör du?

- Hej. Tack för att jag fick komma. Jag heter Natalia Rincón. Jag har en bakgrund inom datavetenskap och arkitektur. Mitt arkitekturliv har varit fokuserat på stadsplanering, kanske för att varje gång vi var tvungna att bygga något som ett utrymme eller en byggnad, krävdes det att vi förstår användaren: vem ska använda utrymmet? Vem ska gå förbi? Är det trevligt att gå förbi? Är detta något som samhället verkligen vill? Alla dessa saker har jag funderat mycket på. Därför är jag här.

 

Vad gör ditt företag CHAOS architects?

– CHAOS är ett platsunderrättelseföretag som samlar in och geolokaliserar data. Vi reviderar, sätter ihop, tillämpar AI-datavetenskap och får ny information. Och vi gör detta för alla som behöver platsinformation: kommuner, fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare, banker, detaljhandel och till och med slutkonsumenten som behöver hitta ett hem. Det är vad vi gör och vår vision är att göra mer synliga städer. En av anledningarna till att vi känner starkt för detta är att inte alla länder har förmågan att tillhandahålla bra miljöer för sina medborgare.

Vad menar du med platsinformation?

– När man brukar tänka på att göra något, en hobby till exempel, har det en plats. Eller när du tänker på marknadsföring för ett företag kan du tänka, var är mina kunder? Om du reser, reser du till en plats. Platsen är så inbäddad i vår vardag, att vi inte ens märker den. Om du kanske inte går vilse på en mycket avlägsen plats, där du inte kan relatera till miljön. Platsintelligens är vetenskapen om att förstå en plats – insikten om en plats. En plats kan mycket lätt komma till dig, till exempel en gata eller en bar. Om du blir inbjuden på en drink av en av dina vänner tenderar du att leta efter den platsen i Google maps. Men om du tänker mer på det, kan en plats vara en gemenskap, som en stadsdel, i din stad som har en egenskap. Det är en immateriell sak som vi främst tänker på som kvalitativ, men den kan vara kvantitativ. Hur många tänker till exempel på ett visst sätt i det här kvarteret? Och när vi tittar på stadsdelar runt om i världen är några hipsterkvarter fyllda med unga människor. Andra är mer för äldre, vissa är för familjer, där har man lekplatser. Så stadsdelar har också egenskaper som även kan vara kvantitativa. Så allt som vi talar om, essensen och insikten är platsintelligens.

Vilken typ av data samlar du in och hur kan den nyttjas av stadsplanerare?

– Vad som helst kan kvantifieras från en plats. Kanske har vi under väldigt lång tid varit vana vid att tro att känslor inte går att kvantifiera. Nu inser vi, med sociala medier, att de faktiskt kan det. Om vi ​​tänker på X, när folk X:ar finns det alltid en positiv ton eller en negativ ton. Det finns också en IP-adress för inlägget. Om du summerar inlägg från en community, är det mycket intressant att lära sig vad som är känslorna för det samhället. Eftersom X kommenterar världens nyheter kan det vara så att känslorna förändras baserat på vad som händer i världen. Men om vi tar ett annat exempel, Google-sökningarna, kan det vara så att du i ett mycket ungt, progressivt eller liberalt kvarter kan hitta många sökningar på vegetariska restauranger eller efter vissa hobbyer som tilltalar dem. Så, och det här är skönheten med big data, du kan kvantifiera känslor och känslor.

Genom att titta på dessa data, kan du förklara den sociala situationen som händer vid en given plats och tid?

- Ja. Det kan vara vädret till exempel. Vid den här tiden på året i Finland får vi lite mer sol, och om du kollar hur folk interagerar på Instagram, till exempel, hur många positiva ord som används när vädret är bra? Sedan upptäcker vi att två till synes orelaterade datapunkter faktiskt är relaterade. Ett annat exempel är "glad eller inte"-feedbackknapparna i butiker. Det kan vara så att folk under regniga dagar känner sig lite mer griniga och därför får du mer negativ feedback. Det är viktigt att vi förstår hur faktorer som vädret kan påverka hur människor mår. Det varierar längs vägen och det är därifrån vårt namn, CHAOS, kommer. Det är ett mycket komplext system som är svårt att förutsäga eftersom det finns många faktorer som påverkar resultatet.

Varför vill en stadsplanerare veta denna data som verkar ha så många variabler?

– En stadsplanerare kan arbeta i antingen offentlig eller privat sektor. När det gäller en kommuner är målet att locka skattebetalare och höja deras livskvalitet. Så när du gör en mer allmän eller detaljerad områdesplan måste du förstå påverkansfaktorerna. Du vill till exempel tillhandahålla skolor, du vill se hur många hushåll du kan attrahera och av vilken typ, ålder, kön, etc. När du väl lockar dem måste du också tillhandahålla sjukhus, tjänster som butiker och transporter. Du behöver planera en massa saker. Du måste fördela budget och ha användningen av marken tydligt strukturerad och sedan börjar du bygga därefter. Det är också viktigt att kunna förutse din demografi, hur den kommer att växa och förändras och hur du kan behålla skattebetalarna. Hur hjälper vi människor att stanna i små städer och undvika att de flyttar till storstäderna?

Samlar du information om marken och dess föroreningsnivåer? Ibland kompliceras planer på att bygga bostadsområden av föroreningar från en tidigare användning av marken.

– Det finns uppgifter om markens tillstånd. Det har även gjorts av geografer. När du bygger behöver byggföretagen veta mer om marken. Man måste också följa föreskrifter och hälsoföreskrifter när man bygger där. Information om marken är också relevant när det kommer till översvämning och hantering av regnvatten. När det gäller klimatdata är vi fortfarande i en FoU-fas, till exempel vind, luftkvalitet, mark, energikällor etc. Dessa data är dock en del av den 360-syn som vi har.

Vi har sett i vissa delar av världen mer torka, och i andra delar mycket mer regn. När vi bygger nya platser, kan vi förutse framtida nederbördsnivåer?

– Vi upplever nu olika klimatförhållanden och vi ser att det händer mycket, som extra mycket regn, eller torka, som i Kalifornien där det förekommer skogsbränder. Man ser också i Finland hur vintrarna varierar. Å andra sidan kommer jag från en stad som ligger i en öken. Vi hade inget regnvatten, men när det regnade regnade det drastiskt och då skulle vi få översvämningar. Så varför hände detta? Det var inte så att vi inte hade infrastruktur för att absorbera regnvatten, men det berodde på att diametern på rören för att hantera regnvattnet baserades på medelnederbörden: små rör för låg nederbörd. Då räckte förstås inte rörens diameter till i tider med kraftiga regn. Städer bör ta hänsyn till dessa exempel. Är infrastrukturen redo att stödja förändringarna från den globala uppvärmningen? För att gå tillbaka till din fråga, tror jag att i hela ämnet klimatförändringar har forskare tittat på historiska data ett tag och sagt att något händer här. Vi är väldigt noga med att säga att vi kan förutse saker. Folk kanske frågar, kan du förutse en pandemi, som covid? Men undantag och anomalier kan inte förutses. En prognos är den bästa förståelsen, med hjälp av de element vi har tillgängliga idag, av hur framtiden kommer att se ut. Och i det kan man lägga till hur klimatförändringarna presterar och anta att det blir värre och värre och därför kommer framtiden att se ut så här. Men det kan vara så att en asteroid träffar jorden och helt förändrar ett klimat, i så fall skulle en prognos inte vara densamma på grund av denna anomali. Samma sak kan hända med tjänster. Vi vet vilka tjänster ett område har, hur många skolor, livsmedelsbutiker, etc, det har. Vi kan förutsäga efterfrågan på en tjänst, men å andra sidan kan vi inte förutse hur många restauranger som kommer att öppna, eftersom det är en anomali. Men jag kan berätta trenden. Jag kan berätta att det senaste året har fem restauranger som varit här alla stängt. Jag kan förutsäga att en restaurang i det här området inte kommer att löna sig och sedan kan jag titta på demografin och fråga, "varför finns det inte restauranger i det här området?" Jag kan förstå en trend och göra antaganden, men jag kan inte förutsäga om fyra nya köpcentra öppnar imorgon.

När det gäller mål för hållbar utveckling, vilken nivå av intresse har du sett från investerare?

– Hållbarhet i stort är ett gammalt ämne och det har diskuterats mycket. Som arkitekter har vi alltid fått lära oss att vara miljömedvetna. Vi har också haft dessa miljömärkningar som är "trevliga" att ha, som kan ge en fördel gentemot din konkurrent. Men nu, på grund av Parisavtalet, har jag under de senaste åren sett en total förändring i attityd hos utvecklare, fastighetsinvesterare och investerare överlag. Hållbarhet nu är inte längre ett "trevligt att ha", det är ett måste. Överallt nuförtiden handlar diskussionen om ESG. Jag tror nu att folk känner att den som inte är snabb att anta de nya standarderna kommer att lämnas utanför samtalet. Det är brådskande att göra det.

Har du sett exempel i Norden på att de har miljökrav i offentliga upphandlingar?

- Ja. Definitivt. Det finns överallt. Till exempel EU-taxonomien, alla ESG-mått som man måste ha om man vill göra en investering, nu ska man presentera den datan. Även från aktiesidan när det gäller investerare, ber de alla företag att ha kvantifierbara CO2-minskningar och förklaringar om hur de hjälper till med miljön. Det räcker inte längre att säga att "vi följer", man måste ha beräkningar på hur mycket man hjälper. Och att komma till den nivån är faktiskt ganska svårt. Valutan för tillfället är CO2-utsläpp: hur mycket du skapar, hur mycket du sparar och om kan du överföra dem, för det är också en möjlighet i EU nu.

Är sättet vi mäter på nyckelfaktorn för att nå hållbarhetsmålen?

– En stor utmaning vi har är standardiseringen av hur vi tolkar data. Så om du tittar på olika rapporter, kan du säga vilken som är bäst och kan vi jämföra dem? Det tenderar att vara så att de inte är jämförbara. Många rapporter görs av privata företag, och om du tar en rapport till ett annat företag kan de säga att den rapporten inte är tillräckligt bra och den måste göras igen, eftersom de kanske inte är jämförbara, och även för att de vill sälja tjänster. Därför är standardiseringen av hur vi tolkar saker en stor utmaning och att bara se två rapporter säger mig inte den stora bilden. Vi borde bara lära oss att tänka lite annorlunda. Jag ska ge dig ett exempel på plaststrån. 88 % av stränderna i världen var förorenade av plast och 56 % av det var från engångsplast, mycket kommer från uppskattningsvis 8,3 miljarder plaststrån. Sedan, för att komma till rätta med problemet, bestämdes det att vi skulle byta till metallstrån som kunde återanvändas. Nu växer metallhalmindustrin med 5,3 % från år till år, och bara i USA förväntas marknaden för metallhalmstrån passera 32 miljarder dollar till 2033. Så nu är antalet sugrör som genereras redan fler än totalt antal människor i världen. Och om de är återanvändbara, varför genererar vi så många? Och i slutändan, om vi skulle dricka utan sugrör alls, skulle vi spara 8,3 miljarder sugrör. Så det här är en väldigt subjektiv diskussion, eftersom folk kan hävda att de vill ha lyx i sina liv, som plasthalm, Mercedes och Tupperware. Men tänk dig, om 9 miljarder människor i världen vill ha lyx, kommer det att explodera världen. Så slutsatsen är att vi måste döda våra älsklingar. Vad var problemet här? Plasten som produceras eller det onödiga skräpet? Gå inte till ett sugrör av metall, eller ett sugrör av glas, börja tänka annorlunda. Och när man närmar sig ESG. Vi måste tänka på det här sättet.

CHAOS har ett manifest för hållbar stadsutveckling. Kan du förklara mer om?

– Vi insåg att vår vision är beboeliga städer. Och vi pratade initialt om detta mer internt än externt, vi visade inte riktigt hur vi gjorde saker och hur vi får insikter. Till exempel är det viktigt för oss att få en inblick i överkomlighet, vilket är ett av FN:s SDG-mål. Våra kunder vill veta hur mycket lägenheter är överkomliga, för det är en rättighet att alla ska ha bostad och som inte får kosta mer än 30 % av din inkomst. Föreställ dig att vissa familjer betalar mer än 50 % av sin inkomst för sitt eget boende. Hur sköter du en familj med din återstående inkomst? Så vi kan inte kontrollera våra kunders beslut, men vi kan ge råd om vad som är bästa praxis. Och vårt manifest är vårt sätt att säga att vi kommer att stå fast vid detta, vi mäter, vi berättar och vi gör vårt jobb här och vi vill att världen ska förstå fördelarna med det. Det finns en långsiktig fördel för mänskligheten. Om jag kunde avsluta med två tips från det här samtalet skulle jag säga att för det första räcker det inte med rapportering, och för det andra är övervakning nyckeln.

Lyssna på hela den engelska intervjun

Dela