Uponor

Weholite i samhällets tjänst

Över 40 år av pålitliga bidrag till infrastrukturen under mark

Weholite står för lång livslängd, hållbarhet och styrka. Röret används till största delen för designade produkter som t ex ventilbrunnar, nivåregleringsbrunnar, flödesmätar-brunnar, tryckreduceringsbrunnar, dagvattenmagasin, spillvattentankar med många flera.

Weholite kan tack vare sin unika tillverkningsmetod levereras i princip i hur långa längder som helst i dimensioner från 300 till 4000 mm. Som standard levererar vi i 6- eller 12-meterslängder. Livslängden på Weholite är upp till 100 år. När dessa år är till ända, kan röret återvinnas för fler hållbara rör med likvärdig styrka och täthet.

EPD

Många av våra produkter innehar en EPD (Environmental Product Declaration) och nu har turen kommit till Weholite.

Weholite är ett mycket bra val för säker och hållbar transport, lagring eller fördröjning av dagvatten säger Christian Larsson vår Stormwise-expert.