Uponor
Projekt i Haby, Marks kommun

Ett K-märkt stålrör

Ett K-märkt stålrör. Finns det? Ja, i Haby i Marks kommun.

Haby kraftverk byggdes mellan 1913-1915 och är uppfört längs Slottsån, ett biflöde till Viskan. Stålröret har med tidens tand blivit mycket poröst och börjat läcka vatten. Borås Energi & Miljö har spenderat åtskilliga timmar på underhåll av röret. En åtgärd krävdes.

För att undvika framtida läckage presenterade Uponor Infra en lösning; relina det 640 meter långa horisontella sträckan med Weholite i dimension ID 3200 mm och nu är vi på plats och relinar!

Efter relining med hållbara och säkra plaströr kan vattnet transporteras i det K-märkta röret i 100 år till!