Uponor
Företaget

Uponor i Sverige

Från snickeri till global aktör

Uponor grundades i Finland 1918 och Uponor i Sverige har genom förvärv anor ända från 1620 talet. Vi har med åren utvecklats till att bli en plaströrsspecialist och företaget är idag en internationellt ledande leverantör av system och lösningar för fastigheter och infrastruktur.

I Sverige är företaget uppdelat i två enheter; Uponor VVS och Uponor Infra.

Alltid nära kunden

Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Våra system för säker leverans av pålitlig infrastruktur sätter standarden i branschen.

Uponor erbjuder högkvalitativa rörsystem för professionell installation samt skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar för entreprenörer, kommuner och konsulter.

Vi är fokuserade på hållbarhet och brinner för att utveckla ny teknik och för att leverera system som förenklar människors vardag.

Det är så vi bygger förtroende.

Uponor VVS

VVS Inomhusklimat

Experter på VVS och inomhusklimat

VVS och inomhusklimat som fungerar väl i ett samhälle med fokus på hållbarhet är avgörande delar oavsett om det gäller golvvärme eller rent kranvatten.
 
 • Golvvärme
 • Inomhusavlopp
 • Kulvert
 • Kyla
 • Prefabricerade lösningar
 • Rörsystem för radiatorer 
 • Rörsystem för tappvatten
 • Ventilation
 • Ytvärme

Uponor Infra

Experter på infrastruktur under jord

Nästa generation har också rätt till rent vatten, sjöar att bada i och avloppssystem som fungerar. Vi arbetar med den infrastruktur som inte syns, men som många tar för givet.
 
 • Brunnssystem
 • Dagvattensystem
 • Dräneringssystem
 • Enskilda avloppssystem
 • Infrakulvertar
 • Intags- och utloppsledningar
 • Kabelskyddsrörssystem
 • Markförlagda ventilationssystem
 • Processvattensystem
 • Skräddarsydda produkter
 • Spillvattensystem
 • Tanksystem
 • Tryckrörssystem
Infra