Uponor
Uponor bidrar till ett bättre klimat

Grön el på tillverkningsenheter

Uponor vill medverka till ett bättre klimat och leva upp till vår vision.

Uponor byter till förnybar, grön el i tillverkningsenheterna i norden


Effekterna av klimatförändringarna är kännbara runt om i världen. Uponor vill medverka till ett bättre klimat och leva upp till vår vision om att vara marknadsledande inom hållbara lösningar för byggnation och infrastruktur genom att utveckla våra tillverkningsmetoder. Vi har 16 tillverkningsenheter världen över. Deras miljöpåverkan består av utsläpp av växthusgaser och utnyttjande av avlopp och vatten. Vårt nästa steg mot en hållbar framtid och för att minska vår totala miljöpåverkan är att byta till förnybar, grön el i tillverkningsenheterna i norden.

Våra sju enheter i Finland, Sverige och Danmark startade 2020 med att använda grön el. Denna förändring kommer att avsevärt minska koldioxidutsläppen från dessa enheter. De nordiska enheterna använder cirka hälften av elektriciteten som våra tillverkningsenheter i världen förbrukar.

I Tyskland har vi redan bytt till grön el och i USA är en tredjedel av elektriciteten förnybar.

Vårt erbjudande för säker dricksvattentransport, energieffektiv värme och kyla och pålitlig infrastruktur bidrar till en hållbar miljö att leva i. Dessutom har vi moderna tillverkningsmetoder och tekniker. Det är därför ett naturligt val att använda grön el i vår tillverkning och vi kommer att fortsätta arbeta, för att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.