Uponor

Hur kan barn lära oss att lösa klimatförändringarna?

För denna blogg talade vi med Lars Nørgård Holmegaard - VD på vattenverket i Lemvig, Danmark. Intervjun hölls på World Water Congress 2022 i Köpenhamn.

Välkommen till Urbanista Blogg. En blogg där vi diskuterar utmaningarna för vattenhantering i den nordiska länderna. Allt från säker dricksvattentransport till lösningar för dagvattenhantering för hållbara stadsmiljöer. Urbanista bloggar baseras på Urbanistas podcasts. Denna blogg baseras på en intervju med Lars Nørgård Holmegaard - VD på vattenverket i Lemvig, Danmark. Intervjun gjordes på World Water Congress 2022 i Köpenhamn.

Hur är situationen i Danmark just nu när det gäller innovationer och vad gör vattenleverantörerna för att skapa fler innovationer?

Vi har stora problem med höga vattennivåer. Det kommer bara mer och mer. Så, vad skall vi göra? De senaste 25 åren har grundvattennivån ökat mer än en meter och det regnar mer och mer; sett över 40 år har det regnat 25 % mer så vi har stora problem med klimatförändringarna och vi måste göra någonting! Hur kan vi leva säkert på jorden i framtiden?

Se hela den engelska intervjun!

Man kan verkligen se att vattennivåerna stiger i Danmark. Vad kan man göra?

Ja, kustlinjen kommer närmare och närmare, så vi måste göra någonting. 
På grund av dessa problem startade vi Klimatorium 2015. Det är en oberoende organisation som har som mål att ta fram riktiga lösningar för klimatproblemen. Och framstående arkitekter byggde ett vackert hus som gjorde att världen fick ögonen på oss. Men målet var inte att endast bygga ett vackert ställe utan ett ställe där vi kunde arbeta tillsammans och där personer kunde komma och hjälpa oss med problemen.

Kan du utveckla det arbete som Klimatorium gör?

Vi känner att universiteten har lösningar för alla klimatutmaningar, men endast 30 % av lösningarna har aldrig realiserats. Vi vill att saker ska bli gjorda på riktigt. 
Vi har skapat en fyrdubbel Helix där alla samarbetar. Vi hittar problemen och sammanför dem med nya rön från universiteten. Vi hittar företag som kan erbjuda lösningar, och vi hittar människor som lever med dessa problem, t ex skolbarn, och när vi låter barn och dessa människor samarbeta hittar vi bra lösningar.

Hur har responsen varit från de kommunala bolagen?

När vi startade var det mest ett rop på hjälp, eftersom ingen hade varit på västkusten och sett problemen, som vi har. Men på grund av Klimatorium blev det mycket enklare att koppla ihop myndigheter, universitet och företag. Så nu snurrar det på mycket snabbare. Alla kan se problemen, så det är lätt att agera.

Så, det handlar om samarbete? Att hitta en gemensam grund och vilja av politiker?

Ja. Men en annan sak som vi ser, är att tala med barnen, de har mycket goda idéer. När vi startade, insåg vi att om vi kommuncerar på ett språk som barn förstår, så går de hem till sina föräldrar och hjälper dem att inse hur de också kan hjälpa till. Våra barn utbildar oss.

Varför tror du att detta lockar barnen?

Kanske för att de är rädda för att jorden inte kommer att existera, när de växer upp. Men när vi frågar dem, har de så många bra idéer och genom att prata om idéerna, är de inte längre rädda.
Och ibland så arbetar vi med barn i 12-årsåldern som kommer med så många bra idéer att vi hjälper dem att realisera dem.

Hur har de danska vattenföretagen reagerat på detta initiativ?

Vi ser oss själva som ett fyrtorn för vattenteknologi. Vi arbetar för att hitta problem och sammanföra dessa med företag. På detta sätt kan vi ta in andra vattenföretag i processen genom att hitta nya lösningar. För närvarande är 48 företag involverade i vår verksamhet.

Kan du ge några exempel om fisknäten?

Det finns så många fisknät i haven som bara flyter omkring. Vi skulle kunna ta upp dem och bränna för energi, men med tanke på CO2-utsläppen skulle det vara som att bränna ner alla skogar i världen. Men om vi kunde återanvända plast? Vi har ett företag i Danmark som kan särskilja plaster från varanda så att vi kan återanvända dem.
Å andra sidan, har vi alla dessa rör. 1/3 av den danska ekonomin investeras i markförlagda rör. Så, varje gång vi gräver upp ett utjänat rör kunde vi ersätta det med ett rör av återvunna fiskenät.

Ett bra exempel på en cirkulär ekonomi

Ja, ett bra exempel på hur vi arbetar med andra företag inom Klimatorium. När vi startade trodde vi att det skulle bli för dyrt, men tack vare de stigande oljepriserna är det billigare att återanvända plast.
Jag tror att vi i framtiden får se mer och mer produkter som är tillverkade av återvunna material. Vi måste värna om världens resurser.

Vad kan andra länder lära sig av Danmark?

Börja tala med varandra och med barnen. Om du kan förstå ett barn att förstå, kommer det att bli enklare att tala med andra vuxna.

Vad är nästa steg i Danmark?

För närvarande är krisen vatten, men det kommer snart att bli fosfor, för att vi använder det på ett felaktigt sätt och vi behöver se över hur vi använder saker. 
Jag är inte rädd för framtiden eftersom vi människor hittar sätt att överleva på, det är det vi gör.

 
Lyssna till hela den engelska intervjun
Dela