Uponor
Kort men smart!

Infrakulvert i Malmö

Det nya sjukhusområdet i Malmö beskrivs som en av Region Skånes största satsningar någonsin. Den hållbara kulvertlösningen som Uponor Infra har skapat för sjukhuset ingår i denna storsatsning

Infrakulvert i storsatsning i Malmö


Även om infrakulverten som Uponor Infra har utarbetat för Skånes universitetssjukhus i Malmö är knappt 10 meter lång, så är fördelarna många för byggprojektet. Sjukhusområdet som Regionen Skåne tillsammans med PEAB och Forsen bygger omfattar en servicebyggnad, en vårdbyggnad och ett bårhus. I början av år 2022 ska det nya bårhuset stå klart och ge utrymme för cirka 220 bårplatser, svepningslokaler för begravningsentreprenörer och religionsneutrala visningsrum för anhöriga. Kulvertsystemet från Uponor Infra är en del av den underjordiska infrastrukturen för bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, sprinkler, el och tele mellan bårhuset, servicebyggnaden och vårdbyggnaden.

Förbindelsekulvert som bra förebild

– Vi såg möjligheten att förbinda sjukhusbyggnaderna med kulverten. Jag tror definitivt att det här kommer vara ett bra exempel och förebild för kommande byggprojekt med liknande utmaningar, säger Jimmy Ohlsson, ansvarig säljare på Projektservice på Uponor Infra.

Efter att ha fört de första samtalen kring projektet redan 2019, installerades infrakulverten på plats av PEAB i slutet av 2020. Det blev uppenbart att kulvertlösningen var en snabb och kostnadseffektiv byggnation. Svetsning och förläggning skedde på en dag, återfyllningen därefter tog tre till fyra dagar. Även från ett hållbarhetsperspektiv visade sig kulverten vara en prisvärd lösning. Allt material som används för kulverten är 100 procent återvinningsbart och själva byggnationen orsakar betydligt mindre CO2-utsläpp, istället för en byggnation där till exempel betong behöver gjutas.

Ytterligare en fördel inom just sjukhusmiljö är att kulverten, efter en snabb installation, på sikt kommer att säkerställa en störningsfri miljö. När ledningar behöver bytas eller repareras kan det utföras i själva kulverten, utan att gräv- eller bygginsatser krävs. En kulvertlösning minskar på det sättet också arbetsrisker vid byggnation, installation och reparation. Skyddet som kulverten ger ledningarna förlänger deras livslängd avsevärt.

– Det har kanske tagit lite tid tills byggmarknaden har sett potentialen, men idag är det fler och fler aktörer som tittar på kulvert som en hållbar lösning. Vi för samtal med Malmö stad om en kulvertlösning för att hitta en bra lösning för ett nytt exploateringsområde, avslutar Jimmy Ohlsson.

Infrakulvert i storsatsning i Malmö

Även om infrakulverten som Uponor Infra har utarbetat för Skånes universitetssjukhus i Malmö är knappt 10 meter lång, så är fördelarna många för byggprojektet. Sjukhusområdet som Regionen Skåne tillsammans med PEAB och Forsen bygger omfattar en servicebyggnad, en vårdbyggnad och ett bårhus. I början av år 2022 ska det nya bårhuset stå klart och ge utrymme för cirka 220 bårplatser, svepningslokaler för begravningsentreprenörer och religionsneutrala visningsrum för anhöriga. Kulvertsystemet från Uponor Infra är en del av den underjordiska infrastrukturen för bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, sprinkler, el och tele mellan bårhuset, servicebyggnaden och vårdbyggnaden.

Förbindelsekulvert som bra förebild

– Vi såg möjligheten att förbinda sjukhusbyggnaderna med kulverten. Jag tror definitivt att det här kommer vara ett bra exempel och förebild för kommande byggprojekt med liknande utmaningar, säger Jimmy Ohlsson, ansvarig säljare på Projektservice på Uponor Infra.

Efter att ha fört de första samtalen kring projektet redan 2019, installerades infrakulverten på plats av PEAB i slutet av 2020. Det blev uppenbart att kulvertlösningen var en snabb och kostnadseffektiv byggnation. Svetsning och förläggning skedde på en dag, återfyllningen därefter tog tre till fyra dagar. Även från ett hållbarhetsperspektiv visade sig kulverten vara en prisvärd lösning. Allt material som används för kulverten är 100 procent återvinningsbart och själva byggnationen orsakar betydligt mindre CO2-utsläpp, istället för en byggnation där till exempel betong behöver gjutas.

Ytterligare en fördel inom just sjukhusmiljö är att kulverten, efter en snabb installation, på sikt kommer att säkerställa en störningsfri miljö. När ledningar behöver bytas eller repareras kan det utföras i själva kulverten, utan att gräv- eller bygginsatser krävs. En kulvertlösning minskar på det sättet också arbetsrisker vid byggnation, installation och reparation. Skyddet som kulverten ger ledningarna förlänger deras livslängd avsevärt.

– Det har kanske tagit lite tid tills byggmarknaden har sett potentialen, men idag är det fler och fler aktörer som tittar på kulvert som en hållbar lösning. Vi för samtal med Malmö stad om en kulvertlösning för att hitta en bra lösning för ett nytt exploateringsområde, avslutar Jimmy Ohlsson.