Uponor

Kopplingar

Kopplingar

Artikeldetaljer

JORDBRUKSDRÄN. SKARVMUFF 65 PP
JORDBRUKSDRÄN. SKARVMUFF 100 PP
JORDBRUKSDRÄN. SKARVMUFF 160 PP
JORDBRUKSDRÄN. SKARVMUFF 60 PVC
JORDBRUKSDRÄN. SKARVMUFF 92 PVC
1050999 / 2373777

SKARVMUFF 128 PVC

SKARVMUFF 128 PVC

Produktritningar

1050999_ZMD
1050999
112 B
1053693_ZMD
1053693
112 B
1054769_ZMD
1054769
112 B
1050999_REN
1050999
3 B
1053693_REN
1053693
3 B
1054769_REN
1054769
15 B