Uponor

Slutna tankar

Slutna tankar

1003561

SLUTEN TANK 5,3 M3

Höjd1561
Längd2450
Vikt kg245
Bredd2450
RSK no.5618203
SEN no.
Antal [-]
Enhetst
1057366

SLUTEN AVLOPPSTANK 3M3

Höjd1200
Längd2400
Vikt kg180
Bredd1650
RSK no.5618243
SEN no.
Antal [-]
Enhetst
1003563

INFILTRATION FÖRANKRINGSYSTEM

Höjd100
Längd560
Vikt kg8,125
Bredd560
RSK no.5610465
SEN no.
Antal [-]18
Enhetst
1050927

KOMPLETT TRÅDLÖST VA-LARM

Höjd40
Längd360
Vikt kg0,8
Bredd230
RSK no.5618205
SEN no.
Antal [-]1
Enhetst
1057922

STIGARRÖR 560 TILL SLUTEN TANK

Höjd850
Längd650
Vikt kg9
Bredd650
RSK no.5618433
SEN no.
Antal [-]
Enhetst