Uponor
Hållbara produkter på konferensen

Uponor på Nationella Konferensen Avlopp & Miljö

Ultra Rib 2 Blue och IQ Blue

Den Nationella konferensen Avlopp & Miljö som arrangerades av Svenskt Vatten den 8-9 februari lockade besökare från VA-organisationer, myndigheter, högskolor, forskningsinstitut och företag till Borås Kongress för att få lära sig mer om recipienten i fokus, från reningsverk till resursverk, utsläppskontroll - övervakning och skötsel och klimatpåverkan och klimatanpassning.

Uponor Infra representerades av Christian Larsson, säljare VA och Jean Saarinen, Solution Manager och vi talade om och visade hur Uponor arbetar med hållbarhet genom Blue is the new green och våra första fossilfria produkter i plast, Ultra Rib 2 Blue och IQ Blue.

Ultra Rib 2 Blue och IQ Blue är de första fossilfria plaströren på marknaden.