Uponor
Blogg från Danmark

Plast - mest miljövänliga valet enligt industrin

Plast - naturens värsta fiende?

Plastmaterial har ansetts som naturens värsta fiende, men för industrin är plast det mest miljövänliga valet. Företaget Vestforbrænding valde plast istället för stål.

Bilder på havssköldpaddor som har fastnat i plastnät, mikroplast hittas i dricksvatten och gigantiska flytande öar av plast har öppnat världens ögon - med rätta - till den skadliga påverkan som plast har på miljön. Men paradoxalt är plast det mest miljövänliga alternativet jämfört med stål och glasfiber när det gäller tillverkningsindustrins anläggningar. 

Plast har fått ett riktigt dåligt rykte, men när det används på ett korrekt sätt inom industrin är det ett oöverträffat material i varje hänseende - även när det gäller påverkan på miljön. Först och främst kräver tillverkningen av plastprodukter mindre energi än stålprodukter. Plaströr har ju dessutom en livslängd på över 100 år och när det slutligen är dags att byta ut dem kan de dessutom återvinnas. Inom många områden är plaströr ett mycket mer hållbart alternativ än stålrör vilket minskar risken för läckage. 

Den danska industrin är motvillig till att installera plaströrssystem eller renovera befintliga ledningar med plaströr. Motvilligheten är något som Poul B. Jakobsen känner väl igen. Han är chef för företaget Process Engineering som arbetar som konsulter inom industrin. När du bygger en industrianläggning är det viktigt att vara öppen för nya sätt att arbeta och tänka och verkligen tänka igenom olika alternativ av material - och på grund av gammal vana är det inte alltid så det fungerar. Plaströr ger stora fördelar när det gäller korrodering och plaströr kostar mindre att köpa och installera. När det gäller livsmedels- och kemikalieindustrin måste leverantörerna av plaströrssystem veta exakt vad plasten innehåller eftersom det är oerhört viktigt för tillverkning eller transport av livsmedel eller kemikalier.
 

Miljömässiga och ekonomiska fördelar med plast

En av industrierna i Danmark, Vestforbrænding har insett både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med plast. Företaget har nyligen etablerat en banbrytande ny anläggning som en del i ett utvecklingsprojekt. Anläggningen kommer att behandla giftig flygaska som produceras genom att bränna 500 000 ton avfall som går till Vesforbrændings förbräningsanläggning varje år.

I systemets mitt finns flera stora tankar där reningsprocessen sker. Vestforbrænding använder även tankar för lagring och omröring. Företaget valde tankar i plast för att de uppfyller deras kvalitets- och priskrav. PE var det självklara valet eftersom PE klarar att hantera de flesta syror och baser inklusive det media som lagras i HaloSep-systemet.

Genom att leverera en plastlösning förväntas Vestforbrænding att reducera kostnaderna för kemikalier och försäljningen av de återvunna metallerna kommer att inbringa cirka DKK 1,5 miljoner/år.

 

Plaströr har en livslängd på över 100 år och är helt återvinningsbara.