Uponor
Uponor Infra och Quality Salmon Sotenäs AB i samarbete

Pressmeddelande

Samarbetsavtal undertecknat!

Uponor Infra Oy och Quality Salmon Sotenäs AB har undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete att planera och bygga det största cirkulärt hållbara industriområdet för landbaserade laxodlingar i Europa, lokaliserat utanför Kungshamn i Sotenäs kommun på Sveriges västkust.

I inledningsskedet kommer Uponor Infra att förprojektera de marina intagsledningarna och markbaserade processvattenledningarna för hela anläggningen. När miljötillstånd och slutligt investeringsbeslut är på plats kommer Uponor Infra att detaljprojektera och installera samtliga ledningar för vatten- och processvattentransporter i ett område av 140 hektar.
 
När området är färdigutvecklat kommer Quality Salmon Industry Park att producera upp till 100 000 ton av Atlantlax per år. Processerna kommer att var helt enligt ett cirkulärekonomiskt perspektiv innehållande en foderfabrik, laxodling, slakteri, bearbetning samt tillvaratagande av restprodukter och vattenrening.
Vi ser fram emot att samarbeta med Quality Salmon för att skapa den största markbaserade och hållbara laxodlingen. Allt från marina intagsledningar till en omfattande lösning för vattenrening för att möjliggöra för Quality Salmons avancerade återcirkulerande vattensystem att nå sin fulla potential säger Sebastian Bondestam, President, Uponor Infra.
En investering på 17-20 miljarder kronor i en cirkulär undustripark och att sikta på en framtida produktion av 100 000 ton lax per år visar vår höga ambitionsnivå ganska tydligt. Vi vill göra mer än bara marknadsföra produktionen av lax. Det är därför vi valde att samarbeta med Uponor Infra eftersom vi har en gemensam vision att hållbarhet och innovation är nyckelfaktorer för framgång och utveckling av Quality Salmon säger Roy W. Høiås, CEO på Lighthouse Finance AS.
 
Presskontakt

Uponor Infra Oy
Delfin Vassallo
Marketing Director
T +358 20 129 2129
E delfin.vassallo@uponor.com
 
Quality Salmon Sotenäs AB
Heidi Leikanger
Advisor
+47 954 43 050
heidi.leikanger@qualitysalmon.se
 
Projektinformation

Uponor Infra Oy
Christian Vestman
Vice President, Uponor Infra Project Services
+358 40 8607 112
christian.vestman@uponor.com
 
Lighthouse Finance AS
Roy W. Høiås
CEO
+47 926 50 709
roy.hoias@lighthousefinance.no
 
Sotenäs kommun
Pär Eriksson
Chairman of the Technical Committee
par.eriksson@sotenas.se