Uponor
Produkter

Clean I minireningsverk

Uponor Clean I – marknadens driftsäkraste minireningsverk

Vi har vidareutvecklat marknadens driftsäkraste minireningsverk och gjort det ännu bättre. Minireningsverket har anpassats efter önskemål från våra kunder, som har haft synpunkter på styrskåpet, som stod mitt i trädgården. Vi har nu tagit fram en design där styrskåpet är placerat inuti reningsverket. Man följer driften på verket via ett trådlöst larmsystem. Reningsverkets driftsäkerhet bygger på samma beprövade och säkra reningsteknik som förut. Uponor minireningsverk behandlar allt avloppsvatten från din fastighet effektivt och miljövänligt. Dessutom bidrar de låga drifts-kostnaderna till positiv totalekonomi för hushållet.

Reningsverken levereras nyckelfärdiga från fabrik och är lätta att installera även på små tomter.

Clean I uppfyller samtliga krav i EN 12566-3 och är CE-märkt.

Fördelar med Clean I

  • Passar de flesta tomter
  • Höjer värdet på fastigheten
  • Utprovad och säker teknik
  • Trådlöst larmsystem
  • Anpassat för fritidshus
  • Kretsloppsanpassat

Funktion - Planering & Installation

Mer om Clean I

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Minireningsverk Clean & Delar

PDF 613 KB
Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Produktinformation

PDF 7 MB
Minireningsverk Clean

Minireningsverk Clean

Kapitel 8.3 - Teknisk Handbok

PDF 316 KB
Clean I minireningsverk

Clean I minireningsverk

Installationsanvisning

PDF 9 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Dagvattensystem

Brett sortiment för hantering av dagvatten: Rening, pumpning, infiltration, flödesreglering och magasinering

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Spillvattensystem

Välj Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 eller Ultra Rib 2 Blue för säker spillvattentransport