Uponor

Det första barriärröret helt tillverkat i plast för installation i förorenad mark

Förorenad mark i områden i städer kan innehålla gifter som kan tränga in i dricksvattennäten. Den här risken ökar i takt med att olika typer av mark får nya användningsområden. Konventionella rörledningar för dricksvatten klarar inte dessa utmaningar eftersom föroreningar kan tränga igenom traditionella PE-rör.

Vi lyssnade på våra kunder och gav dem vad de önskade. Vi utmanade de konventionella lösningarna genom att skapa ett bättre, mer flexibelt, pålitligare och hållbarare barriärör för dricksvattentransport. Uponor Barrier PLUS.

Efter flera år av laboratorie- och fälttester var Uponor Barrier PLUS det första barriär-dricksvattenröret tillverkat helt i plast som, med hjälp av ett polymerbarriärskikt, lyckades hålla de tuffaste gifterna utanför. Rörens innovativa struktur i fem lager gör dem enkla att skala och installera, utan att några specialverktyg krävs.

Uponor Barrier PLUS kombinerar enkelhet och flexibilitet hos plaströr med en oöverträffad pålitlighet och kvalitet. Det ger nya möjligheter att säkra dricksvattenleveranserna till utmanande platser på ett enkelt sätt och till en konkurrenskraftig kostnad.

Tänk PLUS - PLUS Prestanda - PLUS Möjligheter

Uponor Barrier PLUS transporterar ett rent, luktfritt och fräscht dricksvatten i städer eller i andra utmanande miljöer på ett enkelt och säkert sätt till en överkomlig kostnad. Se vad vi menar med Tänk PLUS - PLUS Prestanda - PLUS Möjligheter

Barrier_Installation_desktop

PLUS Prestanda

Uponor Barrier PLUS kombinerar enkelhet och flexibilitet i ett helt tätt plaströr med oöverträffat skydd, även mot de tuffaste gifterna. Inklusive TCE.

Barrier_gammal_fabrik_1080

PLUS Möjligheter

Efter år av bebyggda industriområden, som nu står tomma, kan vi idag använda marken på ett mer annorlunda och effektivare sätt. Tänk på vilka möjligheter som visar sig när du kan garantera dricksvattnet kvalitet både nu och i framtiden. Upptäck fördelarna med Barrier PLUS, oavsett om du renoverar befintliga rörledningar eller installerar nya i stadsmiljöer eller i riskområden. Barrier PLUS-rören har en livslängd på upp till 100 år. Med Barrier PLUS sparar du tid, pengar och resurser som du istället kan spendera på andra projekt. Rören är dessutom helt återvinningsbara.

Ett rör helt av plast som skyddar dricksvatten från giftiga kemikalier

Utmaningen
När städer och befolkning växer ökar behovet av att kunna utnyttja mark som tidigare ansetts olämplig för både offentlig och privat användning. Det finns en risk, framför allt i före detta industriområden, att marken kan innehålla gifter som kan tränga in i vanliga rör. Risker finns inte bara på den här typen av platser – även befintliga områden kan utsättas för utmaningar. Konsekvenserna kan bli särskilt drastiska när det gäller dricksvattenförsörjningen.

Konventionella lösningar
Den konventionella lösningen för dricksvattentransport i områden med risk för föroreningar, har varit att använda rör av gjutjärn eller betong. En alternativ lösning har varit att använda rör med ett barriärskikt av aluminium.  Våra kunder gav oss feedback om att de föredrog att använda plaströr, men att de var oroliga för att TCE skulle kunna skada rörens barriärskikt av aluminium med tiden. Plaströr som innehåller ett aluminiumskikt är dessutom svåra att återvinna.

Tänk PLUS
Vi bestämde oss för att skapa en lösning med enkla och flexibla plaströr som skulle ge samma skydd och säkerhet mot föroreningar som rör av gjutjärn. Det är detta som PLUS står för – inte bara skyddet som polymerbarriärskiktet ger utan även de funktioner som gör dessa rör så mycket enklare att hantera än konventionella lösningar.  Det ger dig plusmöjligheter som kostnadseffektivitet, enkel installation, långsiktig pålitlighet och lång livslängd. Det minskar inte bara riskerna med att bygga på mark som kan vara förorenad utan skyddar även vattenförsörjningen från framtida risker, till exempel kemikaliespill eller andra olyckor ovan mark. Det är dessutom ett PLUS för miljön eftersom dessa rör är helt återvinningsbara.

Mer att läsa!

Barrier PLUS

Barrier PLUS

Produktinformation

PDF 2 MB
Uponor Barrier PLUS

Uponor Barrier PLUS

Installations- och Svetsinstruktioner

PDF 6 MB
Uponor Barrier Krympband

Uponor Barrier Krympband

Monteringsanvisning

PDF 6 MB
Uponor Barrier Plus

Uponor Barrier Plus

Declaration of Conformity

PDF 218 KB
Sortiment 2021

Sortiment 2021

Barrier PLUS

PDF 273 KB