Uponor

Barrier PLUS

Bevara vattnets kvalitet

Testade och verifierade av oberoende tredje part

Barrier PLUS prestanda har testats och utvärderats baserat på standardkraven för dricksvatten.

Över 50 års livslängd

Barriärlager helt tillverkade i plast motstår de flesta organiska och oorganiska ämnen.

Enkla att installera

Barrier PLUS-rör har en låg vikt = ingen maskinutrustning krävs för att flytta runt rören på arbetsplatsen.
Jacob Bertelsen, ansvarig driftschef på Thisted Vand i Danmark säger så här om Barrier PLUS rörsystem; "Det viktigaste för Thisted Vand var, att de valda rören skall skydda dricksvattnet mot inträngning av giftiga ämnen och inte avge dålig smak eller lukt i många år framöver".

Läs mer om varför Thisted Vand valde Barrier PLUS!
Barriärrören är lätta och flexibla och därför är installationen enkel och snabb. Flexibiliteten medför även att mindre riktningsändringar på ledningen kan göras säkert säger Petri Pynnönen, projektchef på Talpa Oy.

Läs om succéprojektet!

Testat och verifierat av tredje part

Barrier PLUS-rörs prestanda har genomgått flera tester av oberoende tredje part och är godkända enligt DK-vand eller RINA. Resultaten av testerna visade att barriärrör tillverkade helt i plast motstår de tuffaste organiska och oorganiska ämnena, tungmetaller, salter, baser och speciellt kolväten som TCE (trikloretylen).

Du kan räkna med att Barrier PLUS säkrar en hög och bra kvalitet på vattnet i över 50 år!

Vill du veta mer om testerna? Prata med våra experter!

Över 50 års livslängd

Barrier PLUS-rör är ett barriärrör helt tillverkat i plast som inte korroderar och som motstår de tuffaste organiska och oorganiska ämnena. Tack vare rörets konstruktion har det en livslängd på över 50 år som säkrar ett rent, lukt- och smakfritt vatten.

Mer info om Uponor Barrier PLUS!