Uponor

Uponor Barrier PLUS – PLUS Möjligheter

Rörens unika funktioner i kombination med den enkla hanteringen och installationen skapar en värld av möjligheter. Barrier PLUS-rören ger inte bara utökade möjligheter till användning i stadsmiljöer och tidigare industrimiljöer. Den långa livslängden och de låga underhållsbehoven ger dessutom besparingar som i stället kan spenderas på andra viktiga projekt och behov.
Barrier_bensinstation_1080

Stadsplanering

Uponor Barrier PLUS skyddar dricksvatten från alla giftiga kemikalier, dålig smak och lukt i mellan 50 och 100 år. Rören är idealiska att använda vid utbyte av befintliga rörnät och möjliggör dessutom användning av tidigare oanvändbar mark genom att minska både de aktuella riskerna och minimera de framtida riskerna för att kemikalier ska tränga in i dricksvattenledningarna.

Barrier_Installation3_1080

Design

Uponor Barrier PLUS är en beprövad och dokumenterad lösning som ger ett skydd mot kemikalier som är kända för att tränga igenom vanliga PE-rör. De täta svetsade skarvarna gör dessutom rören mindre känsliga för sättningar i marken.

Barrier_Installation8_desktop

Konstruktion

Uponor Barrier PLUS är en kostnadseffektiv lösning för barriärrör. Rören har låg vikt, är enkla att transportera och hantera på plats, och kan installeras av alla behöriga rörinstallatörer. De är dessutom kompatibla med rör och rörkopplingar av standardtyp, och kan i slutet av livscykeln återvinnas för tillverkning av ny plast eller energiåtervinnas genom förbränning.

Barrier_Installation3_1080

Installation

Uponor Barrier PLUS har lager som är enkla att skala av och som inte kräver specialverktyg, speciella processer eller särskild utbildning. Rören svetsas på samma sätt som vanliga PE-tryckrör vilket ger en kostnadseffektiv installation.