Uponor
Produkter

PE100

Transport av dricksvatten, spillvatten, processvatten och gas med PE100-rör

Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av dricksvatten, spillvatten, processvatten och gas. Röret tillverkas av PE100 som är en typ av polyeten, ett flexibelt material som är lätt att hantera. PE100-rören har högre styrka och väggtjocklek än PE80-rör vilket gör röret kostnadseffektivt. PE100-rör sammanfogas med elektromuffsvetsning (EF), stumsvetsning och mekaniska kopplingar.

PE100-rör är flexibla och riktningsändringar kan genomföras med själva röret. Vi rekommenderar att böjningsradien är högre än 100 x De. Mindre böjningsradie är svårt att genomföra vid installation. Med PE100-rör är det möjligt att installera en ledning som motstår dragkrafter och därmed även sättningar i omkringliggande mark. Med svetsade skarvar blir ledningen lika stark som röret självt.

PE100 har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan. Det gör systemet beständig mot tryckstötar och trycksvängningar och det kan även ta upp stora sättningar i omkringliggande mark. Systemet är mycket korrosionssäkert och har god beständighet mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. Röret har en slät insida, vilket ger låg friktion. Rören är även mycket slitstarka och därmed beständiga mot de partiklar i de media som ska transporteras. Lägsta temperatur för att hantera rören är -20° C och den högsta temperaturen för att hantera rören är +40° C. Om temperaturen överstiger dessa grader kommer rörets prestanda att ändras. Livslängden för PE100 är lång, i de mest optimala förhållandena, över 100 år. PE100-rör tillverkas i dimensioner 32-1200 och finns i SDR-klasserna 26-11 och tryckklasser från 6 till 16 bar. PE100-rören för transport av dricksvatten är godkända enligt Nordic Poly Mark, godkända för dricksvattenkvalitet i Danmark och Finland och tillverkade enligt SS EN 12201 och Uponors fabriksstandard.

Färger
 
  • Spillvatten: svart med bruna stripes
  • Dricksvatten: svart med blåa stripes
  • Gas: svart med gula stripes

Fördelar med PE100

  • Korrosionssäkra
  • Slagtåligt även vid låga temperaturer
  • Beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar
  • Korrosionssäkert
  • Lång livslängd
  • Lågfriktionsrör

Svetsmetoder

Mer om PE100-rör

PE100 tryckrör

PE100 tryckrör

Tekniska data

PDF 167 KB
Tryckrörssystem PE100

Tryckrörssystem PE100

Kapitel 7.4 - Teknisk Handbok

PDF 414 KB
Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100

Byggvarudeklaration

PDF 245 KB
Certifikat 4019-42

Certifikat 4019-42

PDF 146 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett system av brunnar och betäckningar för hållbara spillvattenledningar

Dokumentation

Installationsanvisningar, certifikat, broschyrer - du hittar allt här!

Spillvattensystem

Uponor spillvattensystem för täta och säkra spillvattentransporter i självfallsrören, Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2, Ultra Rib 2 Blue och PVC

Tryckrörssystem

Rör för trycksatt avlopp eller dricksvatten