Uponor
Nyhet

Pumpstation i Wehopanel

Wehopanel för renovering och modernisering av pumpstationer

Samarbete i branschen skapar en nyhet från Uponor Infra


I Vellinge kommun finns ett antal pumpstationer för pumpning av spillvatten. Avloppsvattnet från hushållen rinner ner i pumpstationerna som sedan lyfter spillvattnet med hjälp av pumpar som i sin tur pumpar ut spillvattnet i ledningar vidare till nästa pumpstation o s v till slutdestinationen, reningsverket i Klagshamn.

Pumpstationerna har installerats löpande under åren och det visade sig efter en inspektion av samtliga pumpstationer att vissa av dem behövde renoveras och moderniseras. Det finns för tillfället tre pumpstationer som är prioriterade för renoveringen och en av dessa var pumpstationen i Höllviken. Pumpstationen är tillverkad i betong och har börjat vittra sönder på grund av dels ålder och dels efter svavelvätes påverkan på betongen.

Renoveringen av pumpstationen krävde en lösning som tog hänsyn till flera aspekter såsom högt grundvatten, självbärande konstruktion p g a söndervittrad betong samt beständig mot svavelväte. Installationstiden spelade även en viktig roll då pumpstationen transporterar avloppsvatten från Falsterbo, Skanör, Ljunghusen och Höllviken vidare till Klagshamnsledningen mot reningsverket.

Idén var att konstruera en självbärande, tät konstruktion av polyeten som kunde lyftas ner i befintlig pumpsump.

Uponor Infra presenterade en designad lösning, helt efter kundens behov, som kan profilfyllas med betong för att motstå uppflytning och som är mycket resistent mot aggressiva vätskor, motstår förändringar i marken samt är tät.

Lösningen som är innovativ, pålitlig och hållbar blev Wehopanel med Weholites egenskaper som dessutom skapade en nyhet för Uponor Infra!

Intresserad av denna lösning? Kontakta Projektservice, Jimmy Ohlsson jimmy.ohlsson@uponor.com eller på +46 33 172 553.