Uponor
Fallstudie

Uponor markavloppssystem stora profilrör på Skavsta flygplats, Nyköping, Nyköping, Sweden

Uponor markavloppssystem stora profilrör på Skavsta flygplats, Nyköping

Projektfakta

Nyköping, Sweden
Industribyggnad
Spillvattensystem
Färdigställt: 2011

Uponors roll

1000
På uppställningsplatser och banor är system för hantering av överflödsvatten och av farliga vätskor avgörande. Uponor markavloppssystem stora profilrör 800 och 600 är en del av lösningen.

Bakgrund
Stockholm Skavsta flygplats är idag en av Sveriges mest trafikerade flygplatser, men uppställningsplattor och taxibanor har inte alltid hängt med i den snabba utvecklingen. Det finns fortfarande många spår från tiden som militärflygplats och de förbättringar som gjorts har gjorts vid behov, här och där, som ett gigantiskt lapptäcke. Nu ska det bli ändring på det. Hela området rustas upp och inte minst på marken händer det saker. Luftfartsverket har projekterat, Skanska står för entreprenaden och Uponor bidrar med markavloppssystem för dagvattenhanteringen. Arbetet kommer att ske i etapper eftersom flygplatsen är igång under hela projektet. Helt färdigt ska det vara under första halvåret 2011. Det aktuella projektet med markavlopp till uppställningsplattor ska vara färdigt senast i mars 2010. Det är många faktorer som vägs in när ett större VA-projekt ska genomföras, men i oktober låg det sista röret på plats och intilliggande fastigheter kunde börja koppla upp sig på det kommunala dagvattensystemet.

Lösning
Ur ett mark- och vattenperspektiv är uppställningsplattan på en flygplats en verklig utmaning. Det är inte bara vattenmassor som behöver tas om hand. Vintertid ska även glykolen från avisningen av flygplanen hanteras. Mitt i plattan går därför långsmala rännor med brunnar jämnt fördelade. Den glykol som inte sugs upp direkt rinner ner i rännorna och kan sedan pumpas upp. När det inte är glykolsäsong rinner vattnet åt andra hållet och samlas slutligen i en damm där eventuellt andra skadliga ämnen skiljs ut innan vattnet rinner ut i Nyköpingsån. Rörledningarna som används är Uponors stora profilrör 800 och 600. Totalt ska Skanska lägga en dryg kilometer rörledning i den här etappen.

” Vi lade 48 meter på en dag. Det hade aldrig varit möjligt med betongrör.”

Resultat

När Luftfartsverket projekterade jobbet hade de först specificerat betongrör för markavloppet, men efter diskussioner med Skanska föll det slutliga valet på moderna plaströr. Lägre pris och betydligt enklare hanteringvar huvudskälen för beslutet. Hans-Göran Haglund på Skanska ger ett exempel: ”Idag lade vi åtta rör. Det är 48 meter på en dag, visserligen under goda förhållanden, men det hade aldrig varit möjligt med betongrör.” Med så här stora ledningar skulle det behövas tio till elva brunnar på den här sträckan. Och betongbrunnar blir enormt stora och tunga. ”Då frågade vi om det var nödvändigt med sandfång och det var det inte. Istället kunde vi lägga in en böj och komplettera med ett stigarrör. Vi fick samma funktion men enklare och till ett lägre pris”, förklarar Haglund. Förutom lägre pris och vikt är de fasta gummiringarna vid skarvarna en fördel som talar för Uponors plaströr. Man slipper det extra momentet att trä på ringarna och det går lätt att skjuta ihop rören. Stockholm Skavsta Flygplats ska bli en verklig internationell flygplats – ända från grunden. Där spelar Uponors systemlösningar tillsammans med Skanskas entreprenad en avgörande roll. Så tänk på marken nästa gång du lyfter mot nya resmål från Skavsta.

Uponor markavloppssystem stora profilrör på Skavsta flygplats, Nyköping

0001842

Projektinformation

Projektinformation

Adress
Skavsta flygplats
Land
Sweden
Färdigställt
2011
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Industribyggnad

Samarbete

Samarbete

Slutanvändare
Luftfartsverket

Finansiär
Luftfartsverket

Entreprenör
Skanska

Liknande projekt

A project of large numbers

A project of large numbers

the topping out for the largest investment of the Finnish forest industry, the new bioproduct plant under construction in Äänekoski in Central Finland, took place on the construction site mid-May 2016. Hectic installation work on the site will continue before the plant’s test runs begin next spring. Uponor Infra delivers municipal engineering to the site, such as water, sewer and stormwater pipes, and a massive Weholite cooling water discharge pipe that is over one kilometre in length.