Uponor

Återvunna material - andra klass kvalitet?

Hur startade plaståtervinningen?

Franz delar med sig av sina stora kunskaper om plaståtervinningens historia, metoderna, kvaliteten på produkterna och kostnaderna.

Välkommen till Urbanista Blogg där vi diskuterar hur man tar hand om vattnet i de nordiska städerna. Från säker dricksvattentransport och dagvattenhantering till att bygga hållbara miljöer. Urbanista Blogg baseras på Urbanista Podcast avsnitt. Detta avsnitt är baserat på en intervju med Franz Cuculiza, Affärschef på Danmarks första plaståtervinningsföretag, Aage Vestergaard Larsen A/S. De är nordens största högkvalitativa plaståtervinningsföretag, där råvarumaterial av återvunnen plast blir produkter som kan användas igen och igen. De är även ett av de mest kända företagen inom mekanisk återvinning.

Lyssna till hela den engelska intervjun

Återvunna plastmaterial och cirkulär ekonomi

Under detta inspirerande samtal diskuterade vi återvinning av plast och cirkulär ekonomi. Dessa ämnen blir alltmer viktiga . Det är därför det är så viktigt att tänka på hur vi hanterar återvinning idag istället för att lämna över det till nästa generation.

Se hela den engelska intervjun!

Vem är du och vad arbetar du med?

- Jag heter Franz Cuculiza och jag arbetar med att återvinna plast. Jag är Affärschef på Aage Vestergaard Larsen A/S och vi har arbetat med att återvinna plast i 50 år och det vare långt före man började diskutera cirkulär ekonomi.

Ditt företag måste ha samlat på sig mycket expertis genom åren. Kan du beskriva vad ditt företag fokuserar på och vilken typ av återvinning ni sysslar med?

- För femtio år sedan tyckte grundaren Aage Vestergard Larsen att elda upp plast var värdelöst, och han började undersöka om man inte kunde återvinna plast istället. Han reste runt i världen och i Tyskland hittade han utrustning för att återvinna plast. Han köpte utrustningen och tog den med till Danmark och började återvinna plast. Vid den tiden hade ingen i Danmark börjat återvinna plast. Men han var envis. Det var mycket hårt arbete för honom att övertyga plastomvandlande företag att köpa hans återvunna plast. Det måste vara riktigt billigt för att företagen ens skulle tänka på att göra affärer med honom. Men han gjorde det. Jag tror att de första 40 åren var riktigt hårda, men de senaste 10 åren har varit mer roliga och mindre arbetskrävande nu när det globala fokuset ligger mer på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Under de senaste 10 åren har uppmärksamheten varit större än de förra 40 åren.

Det är ett bra exempel på att tänka framåt. Vilka plaster återvinner ni, och hur ger ni dem nytt liv?

- Vi tillverkar tre olika typer av plast. När vi talar om plastavfall, så får vi 5000 ton från plastindustrin och den är ren eftersom det är spill från tillverkning. Detta plastavfall är ganska enkelt att återvinna. Vi maler det och gör det till pellets; då är pellets vår produkt. Dessa kan enkelt användas i plastomvandlare. Detta är den teknik som vi startade med för 50 år sedan.

Den andra typen av plastavfall kommer från hushållen. När du eller jag slänger våra plastförpackningar startas sorteringsprocessen. Det betyder att när det kommer till oss är det sorterat men det är smutsigt och luktar illa. Det är mycket jobb med att göra rent, mala och göra till pellets. Det kräver skicklig och erfaren perosnal för att få bort dålig lukt och utrustningen för det har vi utvecklat själva eftersom det inte finns på marknaden.

Så, ni har utvecklat er egen teknologi?

- Ja vi har även övervägt att patentera teknologin men vi insåg att människorna i företaget är viktigare än teknologin. Många av våra anställda har varit hos oss i mer än 40 år och de är mycket kompetenta. Det är viktigt att du har de rätta personerna som har varit med i många år för att kunna tillverka högkvalitativa produkter.

Vilken är den tredje plasten ni återvinner?

- Det tredje plastavfallet som vi arbetar med kommer från olika industrier som behåller sin plast själva. Vi tar hand om deras plastavfall och levererar tillbaka till samma företag i form av pellets. Det här är ett värdefullt system för företagen eftersom de vet exakt vilket material de får från oss eftersom det är pellets av samma material som de levererade till oss.

Många människor anser att återvunna material betyder kvalitet av andra klass. Vad kan du berätta om kvaliteten på återvunna material?

- Jag kan bara tala för vårt företag och våra produkter, vilka har högsta kvalitet. Om vi återvinner plastförpackningar från hushåll måste vi se till att hushållen får en likvärdig, återvunnen produkt tillbaka. Då har vi skapat en cirkulär loop, som för mig är meningen med cirkulär ekonomi. Det betyder även att man lägger mycket tid och pengar på kvalitet. Det betyder även att du arbetar tillsammans med hela värdekedjan, eftersom du inte kan åstadkomma detta själv. Vi kan bara lyckas om vi samarbetar med plastomvandlarna, kunderna och företagen som sorterar sopor. Om vi samarbetar uppnår vi bra resultat.

Hur startade ni samarbetet?

- Detta kom från en strategi som vi gjorde för 10 år sedan där vi beslutade att vi skulle vara det mest öppna återvinningsföretaget i norra Europa, vilket betyder att även våra konkurrenter kan komma och besöka oss. Det var ett tufft beslut men vi lyckades. Vi öppnade upp vår fabrik och de två första åren hade vi mellan 1500 och 2000 besökare; kunder, leverantörer och konkurrenter. Detta var starten på samarbetet inom värdekedjan och starten på samarbetet med stora företag. På detta sätt kunde vi fokusera på att lösningen inte skulle vara dyrare än ursprungsmaterialet, och samarbetet gav resultat efter 3 år.

Är återvunna produkter dyrare?

- Vi har en klar strategi när vi investerar i ny teknologi, vi investerar inte i teknologi som gör det dyrare att tillverka återvunna material. Du måste alltid jämföra med jungfruliga material. Från en affärsmässig ståndpunkt kan vi inte tillåta att återvunnet material är dyrare än det jungfruliga materialet. Detta gör vi klart för våra kunder från början; det är det här vi lovar och arbetar för.

Vilken typ av plast hanterar ni? Gör det någon skillnad om plasten kommer från en förnybar källa?

- Det är en bra fråga som är svår att svara på. Jag kan ta ett exempel från ett stort företag som vi har arbetat med i 25 år. De har lådor som kommer till oss och många av dem är skadade. De kommer för återvinning igen och igen. Det betyder att 25 % av deras lådor är återvunna. Vi gör pellets av lådorna och det återvunna materialet utgör 25 % av deras slutliga material och det finns inga skillnader på materialet. Detta kräver dock att vi tar ut prover och testar så att man kan vara säker på att det är rätt kvalitet genom hela tillverkningsprocessen, för att vi använder plast som är återvunnen så många gånger, att den börjar bli sliten. För att uppnå hög kvalitet kan man tillsätta antioxidanter för att boosta kvaliteten.

Du nämnde 25 % återvunnen plast i ditt exempel. Finns det 50 % eller till och med 100 % återvunnen plast?

- Om vi tittar på EU:s regler och rekommendationer när du tillverkar en ny produkt så måste minst 30 % vara återvunnet material. Men företagen vill ha 100 % återvunnet material. Om vi talar om plastförpackningarna vi får från hushållen för att tillverka pellets kan vi idag använda till 100 % återvunna material men det kräver kunnig personal och mycket teknologi, men vi kan åstadkomma det.    

Eftersom plasten bryts ned, är det nödvändigt att tillsätta jungfruligt material?

- Nej, endast jungfruligt material. Du kan även ha gammalt plastavfall och nytt plastavfall. Vi sorterar dessa i vår fabrik. Vi vet exakt vad som är nytt och vad som är gammalt.  Om det är möjligt så blandar vi ihop dessa och använder inget jungfruligt material alls. Vi fokuserar till 100 % på återvunna material.

Hur ser du på återvinning av plast i framtiden?

- Jag tror att vi alla kan säga att vi vill att 100 % av vårt avfall är återvunnet. På så sätt kan vi skapa 100 % cirkulära loopar, men det är inte möjligt. Du kommer alltid att förlora något. Jag tror att målet kan vara att vi kan få tillbaka så mycket som möjligt för att återvinnas, det kommer aldrig att bli 100 % men det kommer att bli bättre år för år.

Vad behöver vi göra för att återvinningen ska öka? Behövs mer reglering?

- Just nu håller EU på med rekommendationer om att 2025 skall alla plastförpackningar vara minst 50 % återvunnet material. Dessutom skall 80 % av det vi bränner upp också vara återvunnet. Så vissa beslut är redan tagna. Det har även införts en plastskatt, Danmark och Spaninen har beskattats på över 100 miljoner euro i år på grund av att företagen använder för mycket material i sin tillverkning.

Har ni tittat vilken påverkan återvunnen plast har på koldioxidavtrycket?

- Vi har anlitat ett företag för att mäta hur mycket energi vi förbrukar i vår fabrik och varifrån vi får vårt plastavfall ifrån och jämfört det med vad koldioxidavtrycket som vi haft, om vi använt annat material i våra produkter. När de jämförde det återvunna materialet med tillverkningsmaterialet och det visade sig att vi sparar på miljön med 2,4 kilo koldioxid per kilo om vi använder återvunnet material istället för andra material vid tillverkning. Så det är ett mycket bra sätt att minska företags koldioxidavtryck på.

Men jag tror att vi måste ändra vårt sätt att leva. Företagen måste ändra sina processer och rutiner, du måste se ditt avfall som en resurs. Det finns mycket att lära. Vi måste komma ihåg att vi använder för mycket resurser idag. Den 28 juli 2022 hade vi redan använt jordens "resurstilldelning" för det året. Om vi fortsätter så här kommer vi år 2050 att behöva 3 planeter, och det kan vi inte. Vi måste tänka på nästa generation.

Lyssna på hela intervjun i någon av dina favorit Podcaster

Dela