Uponor
Nyhet

Starka, Säkra, Flexibla rör

Skaraborgsvatten valde en intagsledning från Uponor Infra

Dricksvattenleverans i starka, säkra och flexibla rör


Kommunalförbundet Skaraborgsvatten som i år firar 60-årsjublieum ägs gemensamt av städerna Skövde, Falköping och Skara. Tillsammans sköter de vattenförsörjningen till cirka 100 000 invånare. Borgunda Vattenverk hämtar råvatten från Vättern och transporterar det sedan till ett milslångt ledningsnät som försörjer kommunerna med rent dricksvatten. Dagligen lämnar 24 000 kubikmeter dricksvatten anläggningen i Borgunda.

Skaraborgsvattens dricksvattenledning, som ligger i Vättern idag är gjord av trä och behövde bytas ut på grund av ålder och att den börjat läcka. Den nya ledningen behövde även läggas längre ut och på ett större djup, för att kunna hämta ett dricksvatten som är kallare och av bättre kvalitet till de anslutna kommunernas invånare.

En utmaning i många marina projekt är att man är beroende av väderleken. Vättern som är Sveriges näst största sjö kan emellanåt bjuda på mycket varierande väder, vilket kan bli en utmaning vid sjöförläggningen och detta var något som Skaraborgsvatten även var medvetna om.

För att kunna leverera ett dricksvatten av bättre kvalitet kontaktade Skaraborgsvatten Uponor Infra för en intagsledning i plast.

Uponor Infra Projektservice levererade en helhetslösning med en tryckrörsledning tillverkad i Polyeten som är flexibel, lätt att hantera, slagtålig och som klarar hög mekanisk påverkan. I lösningen ingick även konstruktion, dimensionering, viktning, svetsarbeten, installation av betongvikter samt sjöförläggning.

Materialleveransen bestod av 1550 meter tryckrör i dimension DN1100 i tryckklass SDR17 samt 430 stycken betongvikter.

Ännu en lösning från Uponor Infra Projektservice - Alltid till er tjänst!