Uponor
Uponor Water Monitoring Services

Skyddar dricksvattnet

Skydda dricksvattnet med Uponor Water Monitoring Services

Vikten av tillgängligt dricksvatten för alla ökar. Våra vattentäkter är satta under stor press av olika orsaker som t ex urbanisering, växande världsbefolkning och klimatförändringar

Vattensektorn behöver leverera säkert och tillgängligt vatten även i framtiden;

  • Effektiv vattenanvändning och leveranssäkerhet kommer att bli desto viktigare
  • Investeringar och operativa resurser måste fördelas mer effektivt
  • Vattendistributionen och användningen av vattentäkter måste bli mer reglerat
  • Ny utrustning för att mäta vattenkvalitet och flöden kommer att användas

På Uponor anser vi att tillgång till rent, säkert och prisvärt vatten är en mänsklig rättighet. Vi erbjuder service för ledningsägare att optimera sin vattenförsörjning. Kontinuerlig, realtidsövervakning med tidigare varningar ger ledningsägare möjlighet att agera omedelbart när något onormalt händer med dricksvattnet.

Läckagedetektering och flödesövervakning

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering hjälper nätägare att minska vattenförlusterna och få ökade kunskaper om flödesnivåer och flödesriktningar. Systemet är specialdesignat för att upptäcka läckor.

Kvalitetsövervakning

Test i laboratorier är det traditionella sättet att mäta kvaliteten på dricksvattnet, men laboratorietester kan inte ge information i realtid. Ett sätt att upptäcka inläckage av främmande partiklar i realtid, som kontinuerligt övervakar vattenledningsnäten, behövs.

Marks kommun upptäcker kvalitetsförändring i dricksvattnet i ett tidigt stadie!

Marks kommun kontaktade Uponor Infra för en installation av utrustning som upptäcker kvalitetsförändringar i ett tidigt stadium i dricksvatten. Jämfört med en analys av dricksvattnet som kan ta upp till tre dagar upptäcker nu Marks kommun mikrobiologiska förändringar i dricksvattnet med Uponor Qumo. 

Säkrad vattenkvalitet med Uponor Qumo

Att övervaka vattenkvaliteten är en prioritet för Äänenkosken Energia i Finland. Genom att använda Uponor Qumo kan de säkert leverera vatten av högsta kvalitet till kommunen.

Kolla in videon!

Patenterad kvalitetsövervakning

Möt vår smarta uppfinnare, Esa i vårt intelligenta vattenlaboratorie och få en inblick i en helt ny teknologi, för att mäta vattenkvalitet!

Esa Hämäläinen leder utvecklingen av Uponors teknologi för mätning av vattenkvaliteten. Han och hans team testar, utvecklar, mäter och analyserar partiklar i dricksvatten.

Uponor Infra Water Monitoring Services vinner Best New Product 2019

Water Monitoring Services vann det prestigefyllda priset Best New Product på den största mässan för vatten i Finland, Yhdyskuntatekniikka 2019/Infratech 2019

Water Monitoring Services belönades tack vare sin potential och kapacitet att utveckla verktyg för flödesövervakning och mätning av vattenkvalitet i ledningsnät, inte bara i Finland utan på den internationella marknaden i framtiden.

Foto: Kim Bärlund, Produktchef och Jussi Niemelä, Försäljningschef, när de mottog priset.