Uponor
Uponor

Weholite på Stora Enso Nymölla Bruk

Ny utloppsledning i Weholite på Stora Enso Nymölla Bruk

Marin installation i Nymölla


Nymölla Bruks befintliga utloppsledning i trä som installerades 1961 hade börjat gå sönder på några ställen med läckage som följd. Stora Ensos underhållskostnader ökade på ledningen och man startade diskussioner om utbyte av den utloppsledningen.

Att inte använda betongvikter för att sänka ledningen var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning och leverantör.

Nymöllas val av ledning föll på Weholite p g a Weholites mostånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbottnen och det gjorde att andra material därför inte var aktuella. Att Weholite dessutom kan profilfyllas med betong gjorde även att valet föll på Weholite. Weholite dimension 1500 mm i 24 meters längder på en total sträcka av 3500 meter installerades.

Uponor Infra Projektservice arbete innefattade delritningar, stabilitets- korrossions- och hydraulikberäkningar, projektledning och fältservice.