Uponor
Sollentuna kommun testar!

Testinstallation av infrakulvert

I ett testprojekt har Sollentuna kommun installerat 50 meter infrakulvert från Uponor Infra, i befintlig stadsmiljö i Väsjö-området.

Sollentuna kommun börjar satsa på infrakulvert


I ett testprojekt installerar Sollentuna kommun nu 50 meter infrakulverti befintlig stadsmiljö i Väsjö-området. En påbörjat traditionell förläggning där hade visat sig vara dyr och tidskrävande för kommunens invånare. Uponors Weholite-infrakulvert ska däremot visa på en snabbare, billigare och hållbarare lösning.

– Vi måste slippa gräva upp gatorna hela tiden. Vi har hållit på med det sedan 50-talet. Kulvertlösningar är framtiden, säger Jonas Tjernberg, konsult för Sollentuna Energi & Miljö (SEOM).

Han är en av de ansvariga för testinstallation av 50 meter infrakulvert i Sollentuna. När Uponor Infra kom in i bilden hade framdriften av en förläggning, vilket var kostsam och tidskrävande, redan orsakat mycket störningar för de närboende.

– Betongledningar är dyra och tunga, kulverten är däremot väldigt lätt och flexibel. Vi behöver inte ha ett manskap i schakten när vi förlägger den som gör allt mycket mer säkert. Det var så idén för en lösning med infrakulvert väcktes.

Snabbare och billigare lösning

Enligt det konventionella arbetssättet var 0,6 till 1 meter per dag beräknade för framdriften. Beräkningen för en ny sträckning med Uponor Infras infrakulvert kom däremot fram till en takt på 6 till 12 meter per dag.

– Vi insåg att det här kommer bli billigare och snabbare i jämförelse med en traditionell byggnation. När vi undersökte en liten längre sträckning i Elsviken i Sollentuna såg vi på en gång att vi kan planera, bygga och spara på ett helt annat vis genom att använda kulvert, berättar Jonas Tjernberg.

Som ett annat exempel nämner han byggnationen vid Skogsängsvägen Backvägen där man, enligt honom, skulle kunna lösa en sträcka som i vanligt fall skulle ha tagit ett år på sex till åtta veckor istället.

En hållbar satsning med mervärde

Infrakulvert är en hållbar lösning med mycket mindre miljöpåverkan än traditionella betongförläggningar. Som ett mervärde för samhälle och miljö kan man lägga fjärrvärme, el och fiber i en och samma kulvert. Det finns många möjligheter att lägga till ledningar eller att enkelt bygga ut bestående nätverk.

– Man får även fördelen med förminskat koldioxidutsläpp på köpet. Infrakulverten innebär även att man inte får något läckage ut i miljön. Det är också någonting som kan vara speciellt viktigt när man förlägga nära industri. Med kulvert har man en helt annan kontroll och säkerhet, sammanfattar Jonas Tjernberg.