Uponor
Uponor Infra 360° Projektservice

Tillbaka på Stora Enso Nymölla Bruk

Hållbara, säkra och flexibla rörsystem för framtidens bränseförsörjning

Uponor Infra 360° Projektservice för framtidens bränsleförsörjning


År 2008 startade diskussioner kring en biogasanläggning på Nymöllas område. Planen var då att anläggningen skulle drivas i Nymölla Bruks regi men man gjorde ett ”omtag” i diskussionerna och kontaktade därför Gasum för produktion och försäljning av biogas. Nymölla Bruks del i projektet blev att förse biogasanläggningen med avloppsvatten med rätt temperatur för tillverkningen av biogas och att Gasum ska driva och äga anläggningen. Nymölla Bruk kommer att göra en energibesparing eftersom avloppsvattnet redan är delvis renat i biogasanläggningen när det når brukets egna reningsbassänger. Det blir i detta fall en smart och miljövänlig lösning.

Projektet känns rätt i tiden. Man minskar på behovet av importerat fossilt bränsle. Det biogasanläggningen kommer att producera motsvarar 8,6 miljoner liter bensin/år vilket i sin tur motsvarar 200 lastbilars årsförbrukning av bränsle.

Hållbart, flexibelt och säkert

Med hållbara, säkra och flexibla rörsystem bidrar Uponor Infra till framtidens bränsleförsörjning. Arbetet med biogasanläggning och infrastruktur på bruket kommer att färdigställas under 2021 och Uponor Infra Projektservice del i projektet består av leveranser av produkter, ritningar, dimensionering, fältservice och provtryckning av 5 km ledningar.