Uponor
Lyssna till hela den engelska intervjun

Vem är Mustafa Sherif?

När Mustafa Sherif gick på universitetet gömde han sig när det var dags för hans presentation. Att tala inför publik var en mardröm för honom. Men genom hans passion för att göra städer mer levande förstod han vikten av samhällets engagemang, diskussioner, att lyssna och att tala. Han är nu värd och har spelat in över 400 avsnitt av Urbanistica Podcast - en internationell podcast om hur man åstadkommer smartare och mer livliga städer. Han är även stadsplanerare och Studiochef på AFRY och Placemaker EU Leader.

Se hela den engelska intervjun!

Urbanista Podcast träffade Mustafa för ett spännande samtal om levande städer, Norden, placemaking och 15-minutersstäder. Men först ville vi veta vad som motiverar honom?

“Min motivation är att jag älskar att göra städer för människor. Jag gör allt för att göra städer levande: stadsplanering, samhällsengagemang, placemaking etc. delta i konversationer etc. allt sånt som stadsplanerare älskar. När jag ser familjer och barn som är glada i staden kan jag se hur våra projekt har förändrat människors liv. I början av min karriär gick vi till en skola och pratade med barnen för att förstå deras drömmar och behov och det var mycket rörande. Jag såg barn med fysiska problem på grund av att de inte hade någonstans att röra sig på, inga lekplatser till exempel. Jag insåg hur stadsplanerares arbete påverkar människors liv. Jag insåg hur vårt arbete kan påverka andras liv. Hur vi kan skapa ett gott liv. 

Hur kom det sig att våra städer är designade kring mobilitet, bilar och transport?

“Det är en tråkig historia. Övergången till modernismen startade för cirka 70 år sedan. Vi började drömma om moderna städer där en person designar en annan persons liv baserat på deras egna antaganden och idéer. Vanligtvis är denna person en arkitekt eller konsult. Vi fokuserade på många saker men inte på människorna. Det är därför som samarbete är viktigt. Det får inte bara vara en persons uppfattning, det fungerar inte". 

Vad fokuserar du på just nu?

"Jag jobbar mycket med social hållbarhet. Utmaningarna med social segreation, vilket relaterar till mitt arbete i Stockholm och hur man ska göra städerna mer levande under olika tidsspektra“

Hållbarhet är ofta indelat i 3 områden: material, ekonomi och socialt. Hanterar de nordiska städerna samtliga områden eller är den sociala aspekten oftast bortglömd?

“För mig är de sociala aspekterna i fokus. Men det beror på staden och dess prioriteringar vilket oftast är sammakopplat med budgetar. Barcelona är mycket social, Paris är mer ekologisk, andra städer koncenterar sig på att bygga vägar. Det skiljer mycket mellan städerna".

Är de nordiska städerna mer avancerade än andra städer?

“Det finns en föråldrad bild av de nordiska städerna. Jag har hört människor tala om den nordiska imagen för många, många år sedan. Vad som händer nu skiljer sig avsevärt från förr. Varje stad har sin utmaning, det finns ingen utopi och det kommer aldrig att finnas det. I de 10 största städerna i ser vi några av de nordiska ländernas städer representerade, men det beror på vilka kriterier som är satta. Se bara hur olika de nordiska städerna är. De har alla sina utmaningar. 

Vilka tycker du är de mest levande städerna?

“Det är så svårt att jämföra. I tekniska termer är Sverige nummer två efter Silicon Valley. Men de har inte en cykelinfrastruktur som man har i Danmark. Varje stad gör någonting bra, men städer är komplexa och ingen av dem är bättre än den andra".

Är det många städer som lägger till Placemaking i sin planering?

“Det händer mycket. Placmaking har oftast andra namn. Även principerna är inte fastställda utan ändras efter lokala sammanhang. Det går i rätt riktning, det har blivit allmänt känt och mer implementerat”.

Finns det exempel på "Placemaking" i podcasten?

“Det finns många exempel. De finns på Placemakings hemsida. Jag kan ge dig ett exempel på en svensk stad där det stora torget inte var säkert, av olika anledningar. Vi bjöd in intressenter: affärsägare, studenter, medlemmar i kyrkan, invånare och vi frågade, "är detta din plats, hur kan vi göra platsen mer säker?" Vad kan vi göra för att göra en positiv förändring av denna plats. De hade förslag på handlingsplan, men vi delade även upp ansvaret för att gå framåt. Det var positivt, det tog tid, år, men när jag kommer dit nu, får jag tummen upp". 

Är brist på pengar ett problem i Placemaking?

“Placemaking är bra eftersom staden inte behöver vara en ensam intressent och det fungerar bättre när olika grupper investerar, det kommer då att vara en längre tid".

På senaste tiden har det varit diskussioner om 15-minutersstäder. Det verkar som en jättebra idé. Varför finns det motstånd, tror du?

“Jag älskar idén med 15-minutersstäder. Principen av närheten till service, tidsbesparingarna, energibesparingarna och kontakt mellan människor. Det möter motstånd eftersom mycket behöver ändras, kräver mycket arbete och är okänt av våra myndigheter. Men jag tycker att det arbetet ligger i händerna på våra myndigheter. Pusha efter idéer. Prioritera människor. 15-minutersstäder är till slut en genomtänkt idé, koncept och ger oss möjlighet till en klar vision att arbeta emot". 

Fungerar det för vilken stad som helst?

“Det är inget som man kan kopiera. Städer är byggda på olika sätt. Vi talar om en vision. En idé som vi kan applicera till våra egna städer".

Hur vill du bli ihågkommen?

“Jag vill bli ihågkommen för berättelserna som jag spelar in. Det är en dokumentation av olika berättelser om livet i en stad, så att man kan göra en jämförelse. Berättelser genom historien är sammankopplingen mellan olika platser. Människor som gör goda gärningar ska berätta det för andra. Att berätta en historia och att kunna kommunicera är nummer ett". 

Har du några slutliga ord som du vill dela med oss?

“1. När det handlar om berättelser, måste du öva. Jag använde berättelser från mina presentationer men sedan insåg jag hur viktiga de var, så jag övade tills jag var bra på att berätta.
2. Det handlar inte om projekt och design, det handlar om oss själva, vi behöver reflektera, tänka på vad vi gör och skapa vår mission. Varje sak vi gör har en inverkan på andra människor". 

Dela