Uponor
Miljön i fokus

Nu kör vi med Biogas

Cirka 600 ton minskat koldioxidutsläpp!

Biogas installerad på Uponor Infras enhet i Fristad

Cirka 600 ton mindre koldioxidutsläpp per år med omställning från Propangas till Biogas!


Vi minskar även våra utsläpp av svaveloxider, kväveoxider och partkelutsläpp, vilket ger många fördelar för miljön! Våra direkta utsläpp är något som vi har möjlighet att påverka i stor utsträckning samtidigt som det är ett mycket konkret sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor för Uponor Infra. Förutom biogasen drivs numera tillverkningen av grön el, har grön fjärrvärme installerad och vi kör med miljöklassad diesel.