Uponor
Blogg av Christian Vestman

Uponor Infra Projektservice

Mitt arbete tar mig över gränserna

Mitt arbete tar mig regelbundet över gränser - både internationella och även gränserna mellan en lång rad av branscher. En sak jag kan säga med tillförsikt är att vår Uponor Infra 360TM koncept för projekt hos våra kunder, oavsett land eller affärsområde, erbjuder ett bättre sätt att få jobbet gjort!

De huvudsakliga industrierna vi arbetar med är papper- och massabruk, kraftverk, gruvor, vattenverk, oljeraffinaderier  - branscher där man vanligtvis behöver mycket vatten för kylning eller bearbetning. Även om dessa branscher på många sätt skiljer sig ganska mycket från varandra, är den gemensamma nämnaren att varje aspekt av den föreslagna lösningen måste fungera - och när det inte gör det tillkommer enorma kostnader.

Uponor Infra 360TM är helt enkelt vår korta term för att överväga alla alternativ och axla allt ansvar när det gäller att leverera kompletta design- och installationslösningar. En sak som vi har hört upprepande gånger från många av våra kunder inom olika branscher är att de har haft negativa erfarenheter när de har anlitat konsulter för att endast utföra projekteringsarbetet och sedan entreprenörer för att göra själva installationen. På grund av denna grundläggande ansvarsfördelning upplevde de alltför ofta omfattande förseningar i projektet - eller så fungerade den färdiga lösningen inte alls som den skulle. Detta är den främsta anledningen till att våra kunder i allt högre grad vill ha ett enhetligt "design & build-erbjudande" för sina projekt. Detta, tillsammans med vårt Uponor Infra 360TM kompetens, innebär det att våra kunder vet exakt vem som är ansvarig om lösningen inte fungerar - och vem som kommer att betala om den inte fungerar.

När vi får den första förfrågan från en kund om en potentiell lösning vet de faktiskt inte exakt vilken lösning de behöver. Snarare brukar de öppna diskussionen med att beskriva utmaningarna de står inför. Till exempel så arbetar Uponor Infra för närvarande med att bygga ut ett stort industrikomplex i södra Finland genom att bygga ett kylvattensystem. Kunden visste redan hur många kubikmeter vatten de behövde för kyltornen, men de hade ingen aning om de olika detaljerna som t ex rörledningens längd eller installationsarbetet - vi erbjöd en lösning som innehöll allt från detaljerad design, muddringsarbeten, undervattenssprängningar och konstruktion av betong- och stål, till allt dykarbete, svetsning, lastning och leverans av de prefabricerade intagsledningarna.
 

Det är upp till oss hur jobbet görs!

Med andra ord, våra avtal specar vad vår kund vill ha - men de specar inte ur vi ska få jobbety gjort. Det är upp till oss, baserat på vår egen kunskap och kompetens.

Ganska ofta är det arbete vi levererar en kombination av våra egna produkter och tjänster i nära samarbete med specialiserade nationella underleverantörer som vi samarbetar i vilket land vi än befinner oss i. Rent praktiskt är vår centrala roll som "design & build"-entreprenören oftast en kombination av vårt rykte och det faktum att vi kan leverera stora rördimensioner - vilket inte är så vanligt - och vår avancerade kompetens inom både marina och landbaserade installationer.

Intressant nog är det ibland så att vi blivit kallade till ett projekt, som redan har en befintlig lösning, men i cirka 7 av 10 fall så faller valet på vår lösning istället för den befintliga. Detta beror på att vi har helhetsbilden - inte bara i teorin utan även i praktiken.

När det av någon anledning uppstår fel i projekten, för att det inte finns någon övergripande ansvarig, är det oftast en liten del i projektet som inte fungerar, men det kan räcka för att försena hela projektet - och tid är pengar. För våra kunder är ett fast slutdatum för projektet mycket viktigt. Vi lägger därför stor vikt vid att deadlines och förutbestämda tidplaner följs. För många av våra kunder är deadlinen viktigare än det faktiska priset. Att leverera enligt budget, men att slutföra arbetet 6 månader för sent, är helt enkelt inte ett alternativ för de flesta av våra kunder.

Att ha helhetsbilden över ett projekt är Uponor Infra 360TM i ett nötskal!

Våra avtal specar vad vår kund vill ha - men avtalen specar inte hur vi ska få jobbet gjort. Det är upp till oss, baserat på vår kunskap och kompetens menar Christian Vestman.