Uponor
Ultra Rib 2 och Uponor IQ

Environmental Product Declaration

Uponor Infra publicerar sina första tredjepartsgranskade Environmental Product Declarations. Vi har börjat med att deklarera våra två vanligaste system Ultra Rib 2 och Uponor IQ

Uponor Infra publicerar sina första EPD:s


Uponor Infra publicerar sina första tredjepartsgranskade EPD. Vi har börjat med att deklarera våra två vanligaste system spillvattenröret Ultra Rib 2 och dagvattenröret Uponor IQ.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – Environmental Product Declaration.

Den gäller vanligtvis i tre till fem år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012 + A1:2013). Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig.

Källa: Boverket

EPD för Ultra Rib 2
EPD för Uponor IQ

Fler EPD kommer att redovisas under 2021.