Uponor
Hållbara lösningar från Uponor Infra

Infrastrukturprojekt på Stora Enso i Nymölla


 

Hållbara lösningar i plast

Uponor Infra Projektservice bidrar till framtidens bränselförsörjning genom att installera nya rörledningar på Stora Enso Nymölla Bruks anläggning i Nymölla.

Uponor Infra Projektservice installerade och ersatte befintlig utloppsledning i trä till plast för Nymölla Bruk år 2018 och det arbetet innebar delritningar, stabilitets-, korrosions- och hydraulikberäkningar, projektledning och arbetsbeskrivningar samt fältservice innefattande svetsning av rör, profilfyllning, pumpning och sänkningsövervakning.

Valet föll sig därför naturligt att kontakta Uponor Infra Projektservice igen för arbetet med att planera, dimensionera och installera rören till biogasanläggningen samt för utbyte och renovering av infrastrukturen på området.
 
Infrastrukturprojektet på Nymölla har utretts under många år men att installera betong var aldrig aktuellt - ledningar i plast var redan projekterade. Plaströr är hållbara och har en livslängd på över 100 år vilka är viktiga parametrar för Nymölla eftersom de inte vill gräva upp eller renovera ledningar inom den närmaste tiden säger Henric Höglind, chef för Fabriksutveckling och projektledare för nybyggnation av biogasanläggning