Uponor

ProFuse RC

Uponor Blue produkter, tillverkade av över 50 % förnybara råmaterial vilket ger upp till 70 % koldioxidreduktion jämfört med en liknande produkt tillverkad av nytt fossil material.