Uponor
Nyhet

Fossilfri råvara för Ultra Rib 2

Världen behöver mer hållbara produkter och lösningar, både nu och särskilt för framtida generationer!

Uponor strävar efter att bli ledande inom hållbar infrastruktur


Världen behöver mer hållbara produkter och lösningar, både nu och särskilt för framtida generationer. Vi tror att företag kan och bör fungera som en drivkraft för förändringar i klimatinsatserna. Därför har Uponor tagit initiativ för att kontinuerligt minska den totala miljöpåverkan från företagets verksamhet  

Ultra Rib 2 - Det bästa röret på marknaden, är nu ännu bättre!
 
  • Vi har sedan 7 januari certifikatet ISCC Plus för att sälja plaströrsprodukter tillverkade av fossilfri plast. Vårt certifikat ger oss möjlighet att köpa in råvara och sälja rör av fossilfritt material enligt en definierad process, sk massbalansering. Vid inköp och försäljning utfärdas en deklaration där man redovisar mängden fossilfritt material som köpts/sålts.
     
  • Produkten som tillverkas av det fossilfria materialet får därmed ett lägre koldioxidavtryck (från 2,3 kg CO2e per kg rör till 0 kg CO2e per kg rör) d v s 100 % reduktion av koldioxidavtrycket.
     
  • Materialet/Produkten har exakt samma kvalitetsnivå som tidigare. Vi har valt ut Ultra Rib 2 som redan innan är marknadens bästa spillvattenrör. Tillverkat av fossilfritt material har det inte längre något koldioxidavtryck.