Uponor
Ultra Rib 2 Blue

Pressmeddelande

Ett samarbete för hållbara plaströr

Ultra Rib 2 Blue är den nya generationens avloppsrör med markant minskning av koldioxidavtryck genom hela rörets livslängd. Det fossila avtrycket är möjligt tack vare 50 % tillsatt förnybar råvara.

Uponors vision är att bli en erkänd ledare inom hållbara byggnads- och infrastrukturlösningar och vi samarbetar med Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar, för det hållbara råvarumaterialet som används i Ultra Rib 2 Blue. Produkten tillverkas av Borealis BornewablesTM, ett sortiment av cirkulära polyolefin-produkter tillverkade med förnybara råvaror, som erbjuder samma materialprestanda som jungfruliga polyolefiner, men ändå frikopplade från fossilbaserade råvaror.

Enligt massbalansering baseras Ultra Rib 2 Blue på Borealis BornewablesTM som består av 50 % förnybar råvara vilket reducerar koldioxidutsläppet upp till 70 %. Ultra Rib 2 Blue-röret har samma egenskaper och prestanda som Ultra Rib 2. Rören är tillverkade i den ISCC Plus-certifierade fabriken i Fristad. Certifieringen innebär att handeln sker i ett system med massbalansering. Kunden får en deklaration på mängden fossilfritt material i leveransen och rörpallarna är märkta med Ultra Rib 2 Blue.

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina miljömål

Den avsevärda minskningen av koldioxidavtrycket uppnås genom att delvis ersätta fossilt rårmaterial med förnybart råmaterial, olämpligt som livsmedel (avfall och restströmmar) och spåras tillbaka till de första insamlingsställena. Vårdkedjan som skapats genom ISCC PLUS-certifieringen gör att Borealis Bornewables-sortimentet och Uponors Ultra Rib 2 Blue uppfyller de höga hållbarhetsstandarderna för ISCC PLUS.

Datatransparens är kärnan i Ultra Rib 2 Blue och Uponor Blues hållbara erbjudande. För att hjälpa framåtblickande organisationer att nå sina hållbarhetsmål, backas produkterna upp med oberoende verifierad data.

Uponor Blue Produkter
Uponors signaturfärg är blå, och vi använder den stolt för att visa vårt engagemang inom hållbarhet. Med Uponor, Blue is the new green.
Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Borealis för att ha skapat ett plaströr med upp till 70 % koldioxidavtryck. Vi levererar efter vårt löfte om att erbjuda högsta kvalitet och hållbara produkter. Våra kunder kan vara säkra på att de har gjort det rätta valet för framtiden och miljön säger Sebastian Bondestam, President Uponor Infra.
Bornewables-sortimentet utgör ett viktigt steg i våra ansträngningar att erbjuda produkter avkopplade från fossilbaserade råvaror, i syfte att ge en lösning till klimatutmaningen. Genom detta produktsortiment accelerar vi åtgärderna kring cirkularitet i linje med vårt EverMindsTM - sätt, genom att hjälpa våra kunder och byggindustrin att sätta upp och uppnå ambitiösa hållbarhetsmål samtidigt som vi uppfyller de stränga kraven i rörkvalitetsstandarder säger Robin Bresser, Head of Marketing, Pipe på Borealis.
Mediakontakt

Uponor Infra Oy
Delfin Vassallo
Marketing Director
T +358 20 129 2129
E delfin.vassallo@uponor.com

Borealis Group
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
T +43 1 22 400 772
E virginia.wieser@borealisgroup.com