Uponor
Produkter

PE100RC

Skräddarsydda projekt med Uponor PE100RC tryckrör

Tryckrörssystemet består av ett svart PE100RC mediarör i polyeten för transport av dricksvatten, avloppsvatten och gas. Röret tillverkas av PE100RC som är en typ av PE100. PE100RC har samma goda egenskaper som PE100 men med bättre motstånd mot punktlaster. Röret finns i dimensionerna 75-1200 SDR 26-11 i tryckklasserna 6 till 16 bar. PE100RC-röret har en förväntad livslängd på över 100 år, är slagtåligt, kemiskt resistent, korrosionsfritt, motstår lösningsmedel och klarar punktlaster. Tack vare den släta insidan är flödet optimalt i ledningen vilket ger en hög driftsäkerhet. Rörets låga vikt gör det dessutom lätt att hantera och installera.

PE100RC-rören sammanfogas med elektromuffsvetsning (EF), stumsvetsning och mekaniska kopplingar. Mindre dimensioner sammanfogas med EF och större dimensioner sammanfogas med stumsvetsning. Anledningarna till de olika svetsmetoderna är både ekonomiska och tekniska. Genom svetsning får man ett helt tätt system som har hög draghållfasthet. För att få en tät och säker ledning krävs att svetsningen utförs korrekt. Det finns standarder och förordningar gällande svetsning av plaströr, även utbildning för installatörer finns. Svetsning kan utföras i -20° C men vid dessa temperaturer är det extra viktigt att svetsarbete utförs på rätt sätt. Svetsning skall alltid ske i väderskydd och rören ska vara pluggade för att undvika kalldrag.

PE100RC rör är certifierat enligt Nordic Poly Mark och uppfyller kraven i EN 12201 och INSTA SBC EN 12201. Rören uppfyller även de finska och danska dricksvattenkraven.

Färger

  • Spillvatten: svart med bruna stripes
  • Dricksvatten: svart med blåa stripes
  • Gas: svart med gula stripes

PE100RC-rören tillverkas efter order eller enligt projektspecifikationKontakta Kundtjänst +46 33 172 500 för mer information.

Fördelar med PE100RC

  • Klarar punktlaster
  • Korrosions-, och kemiskt resistenta
  • Lågfriktionsrör
  • Lång livslängd
  • Låg vikt
  • Hög slagstyrka

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Tryckrörssystem

Rör för trycksatt spill- eller dricksvatten

Uponor IQ rör

Uponor IQ - testa vårt IQ och testa ditt!

Uponor Infra 360° Projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice - We Can Do It!

Weholite

Weholite i långa längder utan skarv eller som skräddarsydd produkter - klar för installation