Uponor
Fallstudie

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 och dagvattenkassetter i Borås Kärra, Borås, Sweden

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 och dagvattenkassetter i Borås Kärra

Projektfakta

Borås, Sweden
Enfamiljshus
Spillvattensystem
Färdigställt: 2010

Uponors roll

0
Etableringen av ett nytt bostadsområde betyder också nya system för dag- och spillvatten, el och tele samt avlopp. Servicekontoret vid Borås Stad håller i anläggningsarbetet och HusArvid ska bygga husen. Uponor är en del av den trygga grunden.

Bakgrund

I utkanten av stadsdelen Brämhult i Borås, på gränsen mellan tätort och landsbygd, växer det nya området Kärra fram i harmoni med närmiljön. Här ska inom de kommande åren 66 hus byggas och arbetet som initierats av Borås Stad och HusArvid är i full gång. I augusti 2009 började arbetet med att förbereda marken. Först fick åtta inlösta jordburksfastigheter rivas, men sedan har utgrävningen kunnat drivas fram genom berg och över öppna landskap. I april 2010 kommer de första husen kunna börja byggas. Ett nytt område innebär att all infrastruktur för vatten, avlopp, el och tele behöver nyinstalleras. Borås Stad och Servicekontoret ansvarar för anläggningsarbetet och Ulf Raneby, en av planerarna, säger att efter den inledande etappens ganska omfattande bergspartier är det mest ängsmarker. Bara att gräva på. Och det blir mycket grävande för Servicekontoret i det här projektet.

”Det blir stabilare så. Och lättare att hantera vid installationen”Efter att ha vunnit jobbet – mycket tack vare sina goda referensjobb i bland annat Sjöhagen – i en konkurrensutsatt upphandling, har det nu växt från vägnät och infrastruktur till att även göra i ordning tomterna åt entreprenören.

Lösning
LOD är en viktig förkortning för den som anlägger vatten och avlopp till ett nytt område 2009. Det står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. På Kärra betyder det att de enskilda tomterna i första hand ska klara sitt dagvatten med hjälp av Uponors dagvattenkassetter. Varje tomt får fyra kassetter. I andra hand, om det blir ordentliga översvämningar går vattnet vidare ut i det kommunala systemet och till en damm i utkanten av området. För Borås Stad är det här LOD-valet med enskilda dagvattenkassetter på varje tomt något av ett pionjärprojekt. Eftersom Kärra är nytt måste ett komplett system för infrastrukturen läggas. Avlopp, dagvatten, dricksvatten och brunnar. Samtidigt läggs också ledningar för el, tele och fiber. Det blir upp till tolv kablar i en ledning.

Resultat
Efter att ha stött på mer berg än beräknat är projektet nu ikapp och kommer att hålla tidsmässigt. ”Det är ett nytt projekt på många sätt. Inte minst för att vi nu har ett uttalat regelverk för LOD och hur vattnet ska hanteras. Tidigare skulle vi bara koppla upp mot kommunens”, säger Ulf Raneby på Servicekontoret, Borås Stad. Han konstaterar också att man gjort valet att gå bort från sexmetersrören för att istället satsa på tremetersrör. ”Det blir stabilare så. Och lättare att hantera vid installationen”. Arbetet pågår och snart påbörjas etapp två som sträcker sig mellan november 2009 och april 2010. Sedan ligger ett komplett modernt VA-system och all kabel som behövs för el, tele och datatrafik. Uponor är en av de grundläggande delarna när framtidens boende, mellan stad och land, byggs på Kärra i Borås.

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 och dagvattenkassetter i Borås Kärra

0001849

Projektinformation

Projektinformation

Adress
Kärra
Land
Sweden
Färdigställt
2010
Projekttyp
Nybyggnation
Byggnadstyp
Enfamiljshus

Samarbete

Samarbete

Finansiär
HusArvid

Entreprenör
Servicekontoret Borås Stad

Liknande projekt