Uponor
Fallstudie

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Öckerö kommun, Hönö, Sweden

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Öckerö kommun

Projektfakta

Hönö, Sweden
Enfamiljshus
Spillvattensystem
Färdigställt: 2010

Uponors roll

265
Kommunen tog sitt ansvar och har nu installerat 580 meter dag- och spillvattenledningar. Uponor levererade rören och HTE Garden har gjort installationen. Därmed kan regnet över Hönö tryggt rinna undan det närmaste seklet. Minst.

Bakgrund
Området kring Västra Vägen på centrala Hönö har länge haft problem med översvämningar vid häftiga regn. I takt med att samhället vuxit har de gamla dikena blivit otillräckliga. Efter att ha tagit över ansvaret efter Vägverket satte kommunen spaden i marken våren 2009 för att bygga ut spill- och dagvattensystemet från Konferensängen ner utefter Västra Vägen. ”Det är viktigt att kommunen går före och åtgärdar det vi kan åtgärda innan vi ställer krav på fastighetsägarna. Men efter det här arbetet är allt förberett för att intresserade ska kunna koppla på sig på vårt system”, säger Peder Falck, projektansvarig på Öckerö Kommun. Den första etappen, ”Mossen”, genomfördes före semestern och sträckte sig 320 meter. Andra sträckan, 260 meter utefter Västra Vägen, fick vänta till efter semestertiderna då området är hårt trafikerat under sommarmånaderna.

”Ett dagvattensystem som ska hålla i minst 100 år är på plats”.

Det är många faktorer som vägs in när ett större VA-projekt ska genomföras, men i oktober låg det sista röret på plats och intilliggande fastigheter kunde börja koppla upp sig på det kommunala dagvattensystemet.

Lösning
De rör som ska leda bort dagvattnet på Hönö framöver är Uponors Ultra Rib 2 (matarledningen dim 560 till första sträckan om 320 meter och dim 450 till andra sträckan om 260 meter). Arbetet har skett i befintligt schakt där det redan ligger rör för avlopp och ledningar för el och tele, vilket ställer krav på arbetsmetoderna. För att de nya rören ska hamna rätt i förhållande till de gamla, har schakten även behövt vidgas. Vattenspräckning, stor noggrannhet och mycket arbete för hand, är tre faktorer som lett projektet i mål. De lätthanterade Uponorrören är kanske en faktor att räkna med i slutresultatet också. ”Jag är imponerad av hur bra de håller, det går att hantera rören smidigt och justera efterhand. Det sparar tid och pengar”, säger Raimo Johansson, installatör på HTE Garden. Han berättar att plaströr är något  som dykt upp i större vägarbeten först på senare år. När han började i branschen var det bara betong. Som installatör är plaströrens låga vikt en stor fördel och när han tog upp ett gammalt betongrör för ett tag sedan fick han bevittna hur tiden och omkringliggande jord smulat sönder betongen.

Resultat
”Det verkliga resultatet ser vi först när det första störtregnet kommer”, säger Peder Falck, Öckerö Kommun. ”Men vi har nått målen och hållit tidtabellen. Nu är pulsådern klar så att säga.” Ett dagvattensystem som ska hålla i minst 100 år är på plats med brunnar för avrinning och anslutningspunkter för alla berörda fastigheter. Därmed kan Hönöborna gå lite mer torrskodda när vinterstormarna drar in.

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Öckerö kommun

0001907

Projektinformation

Projektinformation

Adress
Västra Vägen
Land
Sweden
Färdigställt
2010
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Enfamiljshus

Liknande projekt