Uponor
Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

SODA

Uponor Infra är en av parterna i projektet SODA!

SODA består av 17 projektpartners och finansieras av Vinnova och projektets koordinator är RISE.

Här får du reda på mer om projektet!