Uponor
Hållbara och säkra produkter för infrastruktur

Sortiment 2022

Hållbara och säkra produkter i plast för infrastrukturprojekt!

Sortiment 2022 är släppt! Vi erbjuder plaströrssystem för spillvatten, dagvatten, dricksvatten, dräneringsvatten, processvatten, gas, el, tele, data, värme, kyla, enskilt avlopp och markförlagd ventilation! 

Kolla sortimentet här!