Uponor

Uponors engagemang för hållbarhet prisas

Uponor får Ecovadis guldmedalj

Uponor har tilldelats guldnivån av EcoVadis Sustainability Rating

"Det här är första gången Uponor tilldelas guldnivån. Denna prestation återspeglar Uponors långvariga engagemang för hållbarhet och transparens i sin ESG-rapportering. Vår nya hållbarhetsagenda, som lanserades 2022, har gett oss ett nytt ramverk med ambitiösa mål att sikta mot. Den nya hållbarhetsagendan bygger på var vi kan göra skillnad. Vi gör ett åtagande gentemot våra kunder, ägare, partners, anställda och samhället – ett löfte om att vi kommer att göra vårt bästa för att öka våra positiva effekter, minska vårt miljöavtryck och säkerställa full transparens för båda. Jag är mycket stolt över vår teaminsats i hela organisationen som har lett till vårt förbättrade EcoVadis-resultat”, säger Thomas Fuhr, Chief Technology Officer på Uponor Corporation.
 
"Uponors resultat inom både Labor & Human Rights och Sustainable Procurement förbättrades avsevärt. Avsnittet Labor & Human Rights visar framstegen i vår Health & Säkerhetsarbete och förbättrad rapportering om arbetstillfredsställelse, företagshälsovård och prestationsgranskning. Betyget för hållbara inköp förbättrades baserat på integreringen av uppförandekoden för leverantörer i leveransavtal och att Uponor genomförde en första inledande bedömning av leverantörens hållbarhetsrisk. Men sektionen Hållbar upphandling innehåller fortfarande det största förbättringsbehovet, säger Ilari Aho, VP of Sustainability and Regulatory Affairs.
 
Grundat i vår strategi syftar Uponors hållbarhetsagenda till att maximera vår positiva inverkan på kunder, anställda och samhället, samtidigt som vi minimerar vårt eget miljöavtryck. 2022, skapades agendan tillsammans med våra kunder, Uponorare och andra huvudintressenter. I våra intervjuer med intressenter kom samma tre ämnen upp: klimatåtgärder, cirkularitet och transparens. Vi tar upp dessa tre ämnen i vår nya hållbarhetsagenda, som inkluderar konkreta, mätbara mål som vi strävar efter.
 
EcoVadis är en samarbetsplattform som tillhandahåller hållbarhetsbetyg och prestandaförbättringsverktyg för globala leveranskedjor. EcoVadis metodramverk bedömer företags policyer och åtgärder samt deras publicerade rapporter relaterad till miljö, arbete, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. EcoVadis metodik är baserad på de internationella hållbarhetsstandarderna från Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) och ISO 26000.
 

Onninenmässan 2024

Onninenmässan drar igång den 18 januari på Åhaga i Borås! Vi finns på plats! Hoppas vi ses!

Dagvattenmagasin i Järvastaden

Sveriges största dagvattenmagasin levererat till Kvarteret Linnéan i Järvastaden!

VA Tour 2024

Första stoppet för VA Tour Sweden 2024 blir i Umeå 18 januari! Kom och ta del av det senaste inom markförlagd VA!

Tack för besöket på Vatten2023!

Tack för besöket på Vatten2023 och VA Touren i Göteborg!