Uponor
Uponor Vault i Smedby Klimatanpassning

Ett pilotprojekt i Norrköping

Uponor Vault med behovsanpassade filter, fångar upp rätt föroreningar och renar dagvattnet

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.
 
Den vault Norrköpings kommun har installerat är den hittills största Uponor Vault som installerats i Sverige. Den är i dimension 3500 x 8000 mm och har ett maxflöde på 1600 l/s och ett optimerat reningsflöde på 160 l/s. In och utlopp är i dimension 1000.
Nodra har själva fått vara med och påverka utformningen av vaulten för att den ska passa deras underhållsarbeten och service.
 
Värst av allt är den så kallade ’first flush’, det vill säga det översta lagret på asfalten som följer med ett kraftigt regn. I det finns bland annat metaller och salter som rinner direkt ner i våra dagvattenbrunnar och sedan ut i åar och bäckar. Vi vill att denna first flush ska fastna i filtret och att föroreningarna på så sätt minskar, förklarar Helena Aspdahl, projektledare Nodra AB.