Uponor
1 juni 2022 - En dag i dagvattnets tecken!

Walk On Water

Den 1 juni genomförde vi vår första Walk On Water-dag på Uponor Infra i Fristad. Vilken succé!
 
Walk On Water fokuserar på ett mycket aktuellt ämne: Hantering av dagvatten.

I de flesta kommuner i Sverige idag läggs ett stort arbete ner på att rena dagvattnet och att installera produkter med hög säkerhet, kvalitet och lång livslängd. Allt för att säkra att Sveriges vattenrecipienter fortsatt ska hållas rena från föroreningar som dagvattnet kan föra med sig.

Walk On Water ingår i vårt koncept Sustainable Stormwater Management som presenterar Uponor Infras sätt att fokusera på hantering av dagvatten. Vi har hållbara lösningar och innehar expertisen för dagvattenhanteringen idag och i morgon!

Kontakta oss gärna för ditt dagvattenprojekt eller kontakta oss för nästa Walk On Water-dag den 22 september!
 

Walk On Water 1 juni 2022

Walk on water 3