Uponor
Produkter

Spillvattentankar

Täta och pålitliga Weholite-tankar för lagring av spillvatten

Spillvattentankar har ej utjämnande funktion för avloppsnätet. De installeras vanligen i anslutning till en pumpstation som tillfälligt kan bli överbelastad vissa tider på dygnet. När pumpen inte klarar av att hantera allt spillvatten som kommer in ökar nivån i tanken. Under natten, då belastningen normalt sjunker, pumpas både inkommande spillvatten samt det som lagrats i tanken vidare i systemet. Varje kommunalt avloppsnät har pumpstationer som lyfter upp vattnet för att kunna fortsätta med självfall på ledningen efter stationen. Pumpstationer används också till att pumpa spillvattnet vidare i en tryckledning.

Uponor Infras spillvattentankar av Weholite framställs i polyeten, vilket ger en unik slitstyrka, hög kemikalieresistens och god slaghållfasthet ner till minus 20 grader. Tankarna finns i dimensionerna 600 till 3500 millimeter med ringstyvhetsklasserna SN2 till SN8. De prefabricerade tankarna som tillverkas för lagring av spillvatten kan levereras som standard i 12-meters rörlängder, som sammanfogas på arbetsplatsen men kan även levereras i 22 meters-längder, utan skarvar vilket ger en 100 % vattentät lösning.

Fördelar med Weholite Spillvattentankar

 • Hög PEHD-kvalitet
 • Dubbelvägg och svetsade skarvar garanterar 100 % täthet med lång livslängd
 • Hög kemikalieresistens
 • Unik slitstyrka
 • God slaghållfasthet ned till -20° C
 • Livslängd på över 100 år, därför den mest kostnadseffektiva lösningen i det långa loppet
 • Låg vikt
 • Snabb och enkel installation, även vid svåra markförhållanden
 • Minimalt med underhåll
 • Tål högtrycksrengöring
 • Möjlighet att installera under parkeringar eller vägar

Mer om Weholite

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Dagvattenrör, Weholite

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442 KB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett sortiment av brunnar för spill- eller dagvattenhantering

Dagvattensystem

Dagvattenhantering i Uponor IQ eller Weholite

Spillvattensystem

Självfallsrören Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic hittar du här!

Weholite

Weholite som standard eller designad lösning - du väljer!