Uponor
Produkter

ProFuse RC

ProFuse RC – den nya generationen tryckrör

Uponor ProFuse RC är tillverkat av PE100 RC och är det starkaste tryckrörssystemet på marknaden för dricksvatten, spillvatten och gas. ProFuse RC är ett tryckrör med ett svart mediarör tillverkat av PE100RC och en skyddsmantel tillverkad av polypropen. PE100RC är en typ av polyeten och även en typ av PE100. PE100RC har samma goda egenskaper som PE100 men med högre motstånd mot punktlaster. PP är ett flexibelt polyolefin som har egenskaper som slagtåligt och starkt. Tillverkningstekniken med mantel som skyddar mediaröret utvecklades av Uponor för cirka 40 år sedan. Denna tillverkningsteknik gör att mediaröret skyddas även i de svåraste förhållandena men ändå är manteln avskalningsbar. Allt detta gör röret mycket motståndskraftigt mot repor och punktlaster. ProFuse RC är mycket lämpligt att installera p g a rörets långa livslängd, över 100 år och det är ändå återvinningsbart efter så lång tid. ProFuse RC installeras även i no-dig lösningar och renovering av rörledningar.

Under PP-skyddsmanteln kommer inte PE100RC röret i kontakt med kylvatten eller luft så det finns inget oxiderat lager på mediaröret innan avskalning av manteln. Om svetsning sker strax efter avskalning av manteln behöver inte röret gradas eller skrapas. Om röret ligger utan skyddsmantel längre än 30 minuter kommer det att bildas ett oxiderande lager och skrapning av röret måste göras. Genom att sammanfoga ProFuse RC med elektromuffsvetsning sparar man installationstid eftersom det är ett normalt tryckrör i standarddimension och väggtjocklek som inte behöver skrapas som man normalt gör med PE80 och PE100-rör. Skyddsmanteln kan få repor eller slag men detta påverkar inte mediaröret.

ProFuse RC-rör är flexibla och mindre riktningsändringar kan göras utan att röret påverkas. Vi rekommenderar att större böjningsradie än 100 x De görs. Mindre böjningsradier försvårar installationsarbetet. Med ProFuse RC kan man skapa ledningssystem som har hög draghållfasthet och klarar sättningar i omkringliggande mark. Med svetsade skarvar rörledningen lika stark som själva röret. ProFuse RC har en hög korttidsstyrka och ringstyvhet och klarar tryckslag. PN10 har ringstyvhet SN16 och PN16 har ringstyvhet SN64.

Systemet är korrosionsfritt. Systemet har även goda kemikalieegenskaper: tungmetaller, salter och baser tränger inte igenom polyeten. Röret har en slät insida med hög flödeshastighet. Den lägsta temperaturen för installation av raka rör är -20° C och för rör på ring -15° C. Den högsta installationstemperaturen är för PE100-rör -40° C. Om man genomför installationer i högre temperaturer kan rörets egenskaper ändras. Livslängden för PE100-rör är lång, över 100 år.

ProFuse RC rör levereras i dimensionerna 63-630 mm i SDR17 och 11 PN10 och PN16.

Dimensioner 500-630 levereras efter förfrågan eller projektspecifikation. Kontakta kundtjänst för mer information.

PAS 1075 godkännande på RC-material

Den internationella standarden PAS 1075 är en metod för kvalitetsmätning och godkännanden för RC-material. Standard PAS 1075 innehåller krav för typgodkännande och ett processtest av RC-material. Testerna utförs av Uponors råvarumaterialtillverkare. Uponors leverantör av råvarumaterial försäkrar att materialet tillverkas i enlighet med PAS 1075.

Rören är certifierade och Nordic Poly Mark-märkta och uppfyller kraven enligt EN 12201 (vatten och avlopp samt EN 1555 (gasrör). Dricksvattenrören har ett dricksvattengodkännande i Danmark och Finland.

Färger
 
 • Spillvatten: Brunt med vita stripes.
 • Dricksvatten: Blå med vita stripes.
 • Gas: Gul med vita stripes.

ProFuse RC har många fördelar

 • Motståndskraftigt mot skador och punktlaster vid installation
 • Uppgrävt material kan återvinnas
 • Godkänt RC-material
 • PE100 RC-röret är extremt motståndskraftigt mot punktlaster utan att det spricker
 • Passar bra till schaktfria No-Dig-lösningar
 • Hög brottstyrka, motståndskraft mot mekaniska påfrestningar
 • Råvarumaterialet är testat enligt PAS 1075
 • Röret har en förväntad livslängd på minst 100 år
 • Rören är Nordic Poly Mark-märkta och tillverkas enligt 12201, 1555 och motsvarar kraven i dricksvattenkvalitet i Danmark och Finland

ProFuse RC:s skyddsmantel

Enkel avskalning av skyddsmanteln - här visar vi hur du gör!

Svetsmetoder

Mer om ProFuse RC

ProFuse RC

ProFuse RC

Produktinformation

PDF 7 MB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

ProFuse RC

PDF 422 KB
ProFuse RC tryckrör

ProFuse RC tryckrör

Tekniska data

PDF 175 KB
PBB.5121 Uponor ProFuse RC 63-400

PBB.5121 Uponor ProFuse RC 63-400

Föreskrivande text

PDF 118 KB
DK Vand

DK Vand

Certifikat 5547-2

PDF 589 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dokumentation

Letar du efter certifikat, tekniska data, broschyrer eller installationsanvisningar? Du hittar dem här!

Tryckrörssystem

Rör för trycksatt spill- eller dricksvatten

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue når upp till 70 % koldioxidreduktion

Uponor IQ rör

Uponor IQ - ett flexibelt och säkert system för dagvattenhantering i 100 år