Uponor
Uponor Water Monitoring Services

Säker dricksvattenkvalitet

Säker dricksvattenkvalitet

Etablerade rutiner av säker vattenkvalitet har inte varit tillräckliga för att upptäcka och lokalisera incidenter i tid för att förhindra vattenburna epidemier. Lärdomar från vattenrelaterade incidenter i norden var att de orsakades av främmande partiklar i vattenledningsnäten som förorenade dricksvattnet.

Ett sätt att upptäcka främmande partiklar i realtid, som täcker hela vattenledningsnäten, behövs. Långtidsanalyser av vattenkvaliteten i ledningsnätet  skapar förbättringar av vattenleveranserna och effektiviteten.

Uponors system för kvalitetsövervakning:

  • Early-warning-system för pågående incidenter
  • Snabb lokalisering av incidenter med hjälp av sensorer i ledningsnätet
  • Förbättrade processer med analyser av vattnets kvalitet och variationer av vattenkvaliteten över tid
  • Övervakning av vattenledningsnät som kräver lågt underhåll och är kostnadseffektivt

Kontinuerlig övervakning vs Provtagning

Kontinuerlig kvalitetsövervakning vs manuell provtagning | Uponor

Manuellt tagna prover och test i labb är etablerade sätt att mäta vattenkvalitet på. Denna metod kan inte ge information i realtid på vattenkvaliteten och har vanligtvis dålig täckning av ledningsnätet.

Uponors övervakningsstation av vattenkvaliteten analyserar vatten var tredje minut. Det blir totalt 175 200 analyser på ett år på varje mätpunkt.

Detta betyder att det blir 6800 prov under den blinda perioden mellan ett manuellt prov som görs varannan vecka.

Snabb lokalisering med intelligenta givare

Givare fördelade i ledningsnätet ger en realtidsövervakning av nätet | Uponor

Givare som är installerade på vattenledningsnätet, skapar en kontinuerlig, översikt av vattenkvaliteten i realtid.  Systemet genererar automatiska larm om det är några förändringar i vattenkvaliteten.

Användargränssnittet ger en översikt av orsaken och spridningen av incidenten utan att påverka det dagliga arbetet.

Station för mätning av vattenkvalitet

Station för vattenkvalitetsmätning | Uponor

Stationen för mätning av vattenkvalitet använder sig av tekniken digital holografisk mikroskopisk bildteknologi genom att räkna och klassificera mikroskopiska objekt i provflöde. De mikroskopiska objekten kan vara oorganiska, organiska eller biologiska som lerpartiklar, bakterier, alger, protozoer eller liknande.

Analyserna ger detaljer om den fysiska vattenkvaliteten:

  • Antal partiklar
  • Storlek och form på partiklarna
  • Partikelanalyser
  • Vattentemperatur
  • Elektrisk konduktivitet
  • Grumlighetsekvivalent

Säkrad vattenkvalitet med Uponor Qumo

Att övervaka vattenkvaliteten är en prioritet för Äänenkosken Energia i Finland. Genom att använda Uponor Qumo kan de säkert leverera vatten av högsta kvalitet till kommunen.
Kolla in videon!

Besök vårt utvecklingslabb

Möt Esa, vår smarta chef för vattenteknologi i vårt smarta labb!