Uponor

Slamavskiljare för två hushåll

Ny slamavskiljare för två hushåll!

En slamavskiljare tar hand om hushållsavloppsvattnet från två hushåll som leds till ett slamavskiljningssystem, som består av en slamavskiljare och en infiltrationsbädd. Slamavskiljaren är dimensionerad för upp till 10 personer. I slamavskiljaren sjunker slammet till botten av tanken och flytande ämnen såsom olja stannar på ytan.

Läs mer om våra slamavskiljare

En lågbyggd och robust slamavskiljare för enkel och smidig installation!