Uponor
WehoPuts 300 installerades

Överklinten norra Sverige

Renhet utöver Naturvårdsverkets krav

Byn Överklinten på västerbottens kust i norra Sverige behövde en ny lösning för det markbaserade systemet för avloppsvatten. Eftersom Överklinten ligger uppströms från grundvattenbrunnar ställdes höga krav på reningen av avloppsvattnet. Uponor WehoPuts reningsverk blev lösningen. Reningsverket kompletterades även med en fosforfälla och UV-C-strålning för att fånga upp eventuell överskottsfosfor och UV-C-strålning, vilket förhindrar bakterietillväxten.

Vi hade ett WehoPuts 200 sedan tidigare, så vi visste att reningsverket fungerade bra och var snabbt och enkelt att installera, säger Örjan Persson som är driftledare på Robertsfors kommun.