Uponor

Nyheter

Samarbetsavtal undertecknat!

Uponor Infra Oy och Quality Salmon Sotenäs AB har undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete att planera och bygga det största cirkulärt hållbara industriområdet för landbaserade laxodlingar i Europa, lokaliserat utanför Kungshamn i Sotenäs kommun på Sveriges västkust

Environmental Product Declaration

Uponor Infra publicerar sina första tredjepartsgranskade Environmental Product Declarations. Vi har börjat med att deklarera våra två vanligaste system Ultra Rib 2 och Uponor IQ

Infrakulvert i Malmö

Det nya sjukhusområdet i Malmö beskrivs som en av Region Skånes största satsningar någonsin. Den hållbara kulvertlösningen som Uponor Infra har skapat för sjukhuset ingår i denna storsatsning