Uponor
Produkter

Skräddarsytt - Spillvattenhantering

En kombination av kreativitet och teknik

Uponor Infras skräddarsydda produkter för spillvattenhantering levereras när en standardprodukt som Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic eller en brunn behöver kompletteras med en designad lösning. De skräddarsydda produkterna och standardprodukterna är oftast representerade tillsammans i projektet. De skräddarsydda produkterna designas, tillverkas och levereras klara för installation.

När vi talar om skräddarsydda produkter är kreativitet och att tänka utanför boxen en viktig del i vårt arbete.

Skräddarsydda produkter som vi designar och tillverkar för spillvattenhantering är rördelar, nedstigningsbrunnar, tankar och mycket mer. Några av produkterna och vilka tjänster vi erbjuder har du längre ner på denna sida.

Det här gör vi!
 
 • 3D-ritningar.
 • Hydraulik och flödesberäkningar.
 • Svetsparametrar.
 • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
 • Deformationsberäkningar.
Weholite

Weholite är ett helt tätt rörsystem tillverkat i polyeten och vi tillverkar 100 % skräddarsydda lösningar i dimensioner från 300 till 3500 mm. Förutom rör tillverkas kompletta anläggningar med t.ex. pump-, avskiljnings- och mätteknik.

Fördelar med skräddarsydda produkter

 • Uponor Infra har lång erfarenhet och kompetens
 • Teknisk support
 • Produkterna har lång livslängd
 • Helt täta system
 • Produkterna är anpassade för de nordiska förhållandena
 • Skräddarsydda produkter förkortar installationstiden avsevärt
 • Kostnadseffektiva produkter

Produkter & Tjänster

Mer om Weholite och Spillvatten

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Spillvatten

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett sortiment av brunnar för dagvatten- och spillvattenhantering

Spillvattensystem

Läs allt om våra självfallsrör, Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic!

Spillvattentankar

Mer info om våra spillvattentankar

Weholite beräkningsverktyg

Digitalt beräkningsverktyg för Weholite och tryckrör