Uponor
Fallstudie

Fjärrkylecentral i Helsingborgs hamn, Helsingborg, Sweden

Utbyggnad av fjärrkylecentrals havsvattenintag

Belönat vid FN:s klimatmöte
Fjärrkylesystemet i Helsingborg är en effektivisering av nuvarande produktion. Genom att utnyttja havsvatten och låta värme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden jämfört med kyla producerad med eldrivna kyl-maskiner. Fjärrkylcentralen skapar ett effektivt sätt att kyla t ex fastigheter, industrier och shoppingcentra. Projektet belönades 2017 med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.
 

Projektfakta

Helsingborg, Sweden
Industrimark
Fjärrvärmesystem, Designade lösningar
Färdigställt: 2018

Uponors roll

Weholite och tryckrörssystem DN630 – ID3,500 mm
Uponor Infras totalentreprenad har bestått av projektledning, komplett leverans, svetsning och installation av intagsledning, pumpstation, cirkulations- och utloppsledning till två meter innan huslivet på centralen inklusive brunnar och polypigganordningar. Processen har från första skiss och beräkningar till markarbete, den komplicerade installationen samt återställande av mark utförts av Uponor Infra eller underentreprenörer till Uponor Infra.
 
 

Weholite - det hållbara valet!

Den nya moderna fjärrkylcentralen, vilken beräknas vara klar under våren 2018, ligger i Helsingborgs hamn och använder sig av Öresunds havsvatten för att producera fjärrkyla. Ett fullt utbyggt fjärrkylsystem likt detta kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner. Att använda havsvatten kräver emellertid stor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner.
 
Att Öresundskrafts val föll på Uponor Infra och Weholite var dock inte självklart från början. Vad det gällde pumpstationen, som med sin längd på 23 meter och dimensionen ID/YD 3500/3900 mm är Sveriges största, var tanken först att den skulle platsgjutas i betong. Men Öresundskrafts nyvunna kunskap om Weholites fördelar, den stora ekonomiska besparingen samt vetskapen om att betong riskerar att vittra sönder av havsvattnets påverkan, avgjorde valet. Med Weholite kunde pumpstationen prefabriceras på Uponor Infras fabrik i Fristad och transporteras till Helsingborg för att sedan sänkas på plats i ett våtschakt nära havet. Ett tillvägagångssätt vilket effektiviserar arbetet avsevärt.
 
Valet av Weholite till intagsrören var mer naturligt – Weholite är mest kostnadseffektivt, har bäst hållbarhet och är enklast att underhålla jämfört med andra material och rörsystem. Öresundskraft krav var att varken rör eller pumpstation skulle behöva kemikalisk rengöring utan endast rengöras genom piggning, något som fungerar bra med PE-ledningar.
 
Uponor Infras totalentreprenad har bestått av projektledning, komplett leverans, svetsning och installation av intagsledning, pumpstation, cirkulations- och utloppsledning till två meter innan huslivet på centralen inklusive brunnar och polypigganordningar. Processen har från första skiss och beräkningar till markarbete, den komplicerade installationen samt återställande av mark utförts av Uponor Infra eller underentreprenörer till Uponor Infra.
 
Hela den planerade utbyggnaden av fjärrkyla i Helsingborg belönades 2017 med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.
 

 

 

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

Compared to other materials and piping systems, Weholite is the most costeffective material with the highest durability and is the easiest to maintain

Projektinformation

Projektinformation

Land
Sweden
Färdigställt
2018
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Industrimark
Produktlinjer
PEH (PE100)

Samarbete

Samarbete
Totalentreprenör: Uponor Infra
Underentreprenör: BCA, SSE

Liknande projekt

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning.


 

 

Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla Bruk i södra Sverige tillverkar massa- och träfritt obestruket papper och är det näst största papperstillverkningsföretaget i Europa. Nymölla Bruk tillhör divisionen ”Paper” och har en årlig kapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton papper. Bruket startade 1962 och har 540 anställda. Pappret tillverkat av Nymölla Bruk är återvinningsbart, förnybart och biologiskt nedbrytbart. Cirka 90 % av Nymölla Bruks pappersvarumärken har miljömärkescertifiering som intygar produkternas minskade miljöpåverkan under produktens livscykel. Pappersprodukter från Stora Enso finns i hela världen.
 
Weholite yields savings and smoother implementation

Weholite yields savings and smoother implementation

New dry land fish farm which will produce 3,200 tonnes of rainbow trout annually is being build in Eckerö in the Åland Islands. Uponor Infra has provided design assistance and delivers the pipes and is responsible for their installation and welding.

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
A raw water system for the new power unit

A raw water system for the new power unit

To ensure failure-free operation of a raw water system, a polyethylene-made pipeline (PEHD) with a length of approximately 9 km was installed (in mining damage conditions), of which 3 km uses the trenchless technique – relining.
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.