Uponor
Fallstudie

Iisalmen Vesi renovated a trunk line by relining, Iisalmi, Finland

Iisalmen Vesi renovated a trunk line by relining

To rebuild an office building located in the heart of Amsterdam into 150 appartments in a relatively short time is definitely a big challenge.

Projektfakta

Iisalmi, Finland
Kommunal mark
Tryckrörssystem
Färdigställt: 2017

Uponors roll

2.1 kilometres of 280-millimetre Profuse pipe
Last autumn, among cast iron and plastic pipes, Iisalmi's water pipe network still had one 2.1-kilometre line where water flowed through an asbestos-concrete pipe. The pipe, which dated back to 1970, had served its purpose well despite a couple of leaks over the years. However, it seemed a risk due to its brittleness. With a bit of bad luck, for example, nearby excavations could break the pipe.
"We don't even have the parts for repairing the asbestos-concrete pipe anymore," states Iisalmen Vesi's network engineer Seppo Keskinen.
Due to the presence of asbestos, special measures are also required when working on the pipe and processing waste material.
The motivation to renew the pipe grew stronger when Ylä-Savon Vesi Oy, a wholesale water company jointly owned by five municipalities, renovated the waterworks in Kyllikinranta, from where the trunk line in question runs towards the centre of Iisalmi.
When we started to think about how to rinse and disinfect the lines, the risks related to the pipe became apparent once again. We decided to renovate it," says Iisalmen Vesi's director Ulla Tyrväinen.
 

Easily under the railway

Relining emerged as the best option in the early stages, even though the line runs through a soft sandy area.
"More buildings have been built in the area after the original installation, and there are also long underpasses along the way. We decided that relining would be the most convenient way to renovate," says Tyrväinen.
The line also goes under the railway.
"By choosing relining, we avoided complex arrangements and permit applications," states Seppo Keskinen.
A permit was required only for a couple of relining excavations that extended near the railway.
Iisalmen Vesi chose Uponor Infra as the main contractor for relining and opted to use Profuse pipes.
"The Profuse pipe is most often the best choice for relining as the pipe's polypropylene layer protects the pipe during installation," states foreman Veli-Matti Hakala from Uponor Infra.
 

Without compromising on performance

Work began at the end of October with the cleaning of the old pipe. According to Hakala, the cast iron pipe usually has to be tinkered in order for the new pipe to fit inside. Instead, the inner surface of the asbestos-concrete pipe only collects slime, which can be removed by washing.
The pipes were washed by pigging by Tampere-based SPC Vesitekniikka Oy. Foam plastic cylinders known as "pigs" were hydraulically pushed into the pipe at the waterworks end and out of it at the other end, cleaning the old pipe along the way.
"The entire line was cleaned in one time," says Hakala.
The 280-millimetre Profuse pipe was fitted smoothly into the 300-millimetre asbestos-concrete pipe. Therefore, there was no need to compromise on performance.
"It was interesting and surprising to see how small the clearances for relining were. There really wasn't much room," says Keskinen.
Over one thousand cubic metres of water, accounting for about one-fifth of the town's overall water consumption, flow through the line every day. There are about 22,000 inhabitants in Iisalmi.
 

Front end in use within a couple of weeks

The relining job was split into 150–200 m portions based on the line's valves and branches. Paltamo-based Pyykkönen Yhtiöt Oy dug a total of 14 excavations at both ends of the relinings, and the new pipe was winched inside the old one by a lorry. Uponor Infra's fitters built the lines from 12-metre pipes by percussion welding.
Relining began at the town end immediately after washing, and the line was taken into use gradually as work progressed. Water was already flowing through the front end within a couple of weeks. Only one property needed a temporary surface water pipe.
"We kept water running every day to prevent it from freezing despite sub-zero temperatures," says Keskinen.
According to him, the pressure gauges froze during the pressure tests and the line valves had to be heated with vapour.

Seamless cooperation

In addition to the contractors, Iisalmen Vesi's fitters and network engineer Keskinen also participated in the project. They were responsible for opening and closing the valves. Hakala praises the cooperation for its smoothness and flexibility, thanks to which small changes could be made while work was in progress.
"Cooperation went very well, and Uponor Infra's foreman was extremely competent," adds Keskinen.
He states that the smoothness of work also resulted in cost savings. Uponor Infra charged based on actual costs. Therefore, Iisalmen Vesi ended up paying less than what they had budgeted.
"The work was completed well within schedule despite the arrival of harsh winter conditions towards its end," says Tyrväinen.
The project was completed at the turn of the year, and the finishing touches are scheduled for the coming spring.
– Uponor tidied the excavations up after spring thawing.

Iisalmen Vesi renovated a trunk line by relining

iisalmenvesi 1 700x450

Projektinformation

Projektinformation

Land
Finland
Färdigställt
2017
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Kommunal mark

Samarbete

Samarbete
Customer: Iisalmen Vesi
Main contractor: Uponor Infra Ltd
Pipe washing: SPC Vesitekniikka Oy
Public works contracting: Pyykkönen Yhtiöt Oy

Liknande projekt

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Weholite installerat i London

Weholite installerat i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.

Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.